จับตาโควิดสายพันธุ์ IHU เริ่มพบเมื่อไหร่ อันตรายแค่ไหน เช็กเลย

09 มกราคม 2565

จับตาโควิดสายพันธุ์ IHU เริ่มพบเมื่อไหร่ อันตรายแค่ไหน เช็กเลย หมอเฉลิมชัยระบุเป็นไวรัสโคโรนากลายพันธุ์ลำดับที่ 16 ต่อจากโอมิครอน

น.พ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ (หมอเฉลิมชัย) รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา โพสต์ blockdit ส่วนตัว "ร้อยแปดพันเก้ากับหมอเฉลิมชัย" โดยมีข้อความว่า

 

ต้องจับตามอง !! ไวรัส IHU จากฝรั่งเศส มีการกลายพันธุ์หลายตำแหน่ง โดยเฉพาะที่ส่วนหนาม

 

ในช่วงระยะเวลาสองปีที่ผ่านมา ไวรัสโคโรนาก่อโรคโควิด ได้มีการกลายพันธุ์อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอมาโดยตลอด

 

เพราะเป็นไวรัสสารพันธุกรรมเดี่ยว (RNA) ซึ่งกลายพันธุ์ได้ง่าย โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาและพื้นที่ที่มีการระบาด มีการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก
เพราะเมื่อไวรัสเพิ่มจำนวนอย่างมาก จะเป็นจังหวะที่มีการกลายพันธุ์มากเป็นพิเศษ

 

GISAID ซึ่งเป็นที่รวบรวมข้อมูลสารพันธุกรรมของไวรัสสายพันธุ์ต่างๆ พบว่าได้มีการกลายพันธุ์ไปแล้วทั้งสายพันธุ์หลักและสายพันธุ์ย่อยมากกว่า 1000 สายพันธุ์

โดยกลุ่มที่มีความโดดเด่น และผู้คนควรให้ความสนใจ เนื่องจากก่อปัญหาโรคภัยไข้เจ็บได้มาก ประกอบด้วย

 

1.กลุ่มที่น่าเป็นห่วงกังวล (VOC : Variant Of Concern) มี 5 สายพันธุ์ได้แก่ อัลฟ่า เบต้า แกมมา เดลตาและโอมิครอน

 

2.กลุ่มที่ต้องให้ความสนใจ ( VOI : Variant Of Interest) เช่น แลมป์ด้า

 

3.กลุ่มที่ต้องคอยติดตาม (VUM : Variant Under Monitoring) เช่น IHU

 

เมื่อมีการค้นพบการกลายพันธุ์ของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่มีจุดน่าสนใจ เช่น มีจำนวนหรือตำแหน่งของการกลายพันธุ์ที่มาก

 

และถ้าไปอยู่ในส่วนที่เป็นหนาม ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อ 3 มิติของการระบาด ก็จะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งทันที
สามมิตินั้นได้แก่

  • ความสามารถในการแพร่ระบาด
  • ความรุนแรงในการก่อโรค
  • การดื้อต่อวัคซีน
     

โดยที่ส่วนใหญ่ จะถูกจัดเข้ามาอยู่ใน VUM ก่อน เช่น โอมมิครอน และถ้าติดตามไปแล้วมีข้อมูลว่าจะเป็นอันตราย ก็จะขยับชั้นขึ้นไปที่ VOI หรือ VOC ต่อไป

 

แต่ถ้าติดตามไปแล้ว ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง ก็จะหลุดจากกลุ่มที่ตั้งชื่อเอาไว้
ส่วนชื่อไวรัสสายพันธุ์ต่างๆนั้น จะเป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์ซึ่งยุ่งยากแก่การจดจำไปก่อน

 

จนกว่าจะขยับเข้ามาอยู่ในสองกลุ่มแรก ที่น่าจะต้องทำให้ประชาชนรับทราบ ก็จะตั้งชื่อเป็นอักษรกรีก

 

ตัวอย่างที่ผ่านมา เช่น แอลฟ่า เบต้า แกมมา เดลต้า และโอมิครอน โดยโอมิครอนเป็นอักษรกรีกตัวที่ 15

 

จับตาไวรัส IHU จากฝรั่งเศส

 

ถ้ามีไวรัสตัวใดเพิ่มเติม และได้รับการจัดอันดับ ก็จะใช้อักษรกรีกตัวที่ 16 คือ พาย ( Pi : 22/7)

 

แต่ไวรัสตัวใหม่นี้มีชื่อว่า B.1.640.2 ซึ่งพบในฝรั่งเศสตอนใต้เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นี้

 

โดยเป็นผู้ที่เดินทางมาจากประเทศแคมเมอรูน ในทวีปแอฟริกา ถูกจัดให้อยู่ใน VUM โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

1.เริ่มพบในแอฟริกา ตั้งแต่กันยายน 2564
2.แบ่งเป็น 2 สายพันธุ์ย่อย
3.รายงานโดย IHU จึงตั้งชื่อว่าไวรัส IHU ซึ่งก็คือศูนย์วิจัยของฝรั่งเศสตอนใต้นั่นเอง ( The Institut Hospitalo Universitaire Mediterranee Infection Research Center)
4.มีการกลายพันธุ์หลายตำแหน่ง ทั้งตำแหน่งที่เปลี่ยนแปลงไป 46 ตำแหน่ง และตำแหน่งที่หายไป 37 ตำแหน่ง

 

โดยตำแหน่งที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ที่หนามมากถึง 14 ตำแหน่ง ซึ่งมากกว่าของเดลต้าซึ่งเปลี่ยนแปลง 9 ตำแหน่ง แต่ยังน้อยกว่าโอมมิครอนที่เปลี่ยนแปลง 32 ตำแหน่ง

 

ยังโชคดีที่พบว่า จากการติดตามอย่างใกล้ชิดจนถึงปัจจุบัน ยังไม่พบการแพร่ระบาดที่กว้างขวางนัก

 

มีการพบผู้ติดเชื้อประปราย เช่น ในฝรั่งเศส คองโก และล่าสุดพบที่แคนาดา 5 ราย

 

ก็คงจะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดต่อไป เพราะไวรัสกลายพันธุ์ตัวนี้ มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่หนามมากกว่าไวรัสเดลตา แม้จะน้อยกว่าโอมมิครอน ก็วางใจไม่ได้