เงินเยียวยา 3 กลุ่มงวดมกราคม 65 โอนเข้าบัญชีวันไหน เช็คที่นี่

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
05 ม.ค. 2565 เวลา 22:05 น. 14.6k

อัพเดทมกราคม 2565 เงินเยียวยา 3 กลุ่ม เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ จะโอนเข้าบัญชีวันไหน ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดที่นี่

เดือนมกราคม 2565 กลุ่มเปราะบางได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เตรียมรับเงินช่วยเหลือเยียวยางวดประจำเดือนมกราคมได้ในวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 โดยเด็กเล็กจะได้รับเงินอุดหนุนบุตร จำนวน 600 บาท ส่วนผู้สูงอายุ จะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุจำนวน 600 ,700 ,800 ,1,000 บาท และผู้พิการจะได้รับเบี้ยความพิการจำนวน 800 และ 1,000 บาท  

 

ทั้งนี้สามารถตรวจสอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 

 

ส่วนภูมิภาค-จังหวัดต่างๆ 

  • ติดต่อผ่านสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)

พื้นที่กรุงเทพมหานคร
 

สิทธิจากเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

  • ติดต่อที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ศดร.) เลขที่ 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  • โทร.0 2651 6534, 0 2651 6902, 0 2651 6920 หรือ 0 2255 5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 133, 147, 152, 231
  • ผ่านเว็บลิงค์ เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน (คลิกที่นี่)

 

สิทธิจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

  • ติดต่อที่กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 20 โซน B เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  • โทร. 0 2642 4336-9


สิทธิจากเบี้ยความพิการ

  • ติดต่อที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เลขที่ 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  • ติดต่อ 1479 หรือ โทร. 0 2354 3388 ต่อ 311 หรือ 313

หรือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

  • ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง
  • แอปพลิเคชัน"ทางรัฐ"ดาวน์โหลดแอปฯ (คลิกที่นี่)

 

 


 

แท็กที่เกี่ยวข้อง