svasdssvasds

พื้นที่สีส้ม 20จังหวัด เป็นพื้นที่ควบคุม ในโซนสีโควิดล่าสุด เริ่ม1เม.ย.65

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
24 ก.พ. 2565 เวลา 7:00 น. 7.7k

ตรวจสอบ พื้นที่สีส้ม หรือ พื้นที่ควบคุม หลังราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งศบค. ปรับโซนสีโควิดล่าสุด มีผล 1 เมษายน 65 เป็นต้นไป มีพื้นที่ไหน จังหวัดไหน และมีมาตรการอย่างไรเช็คได้ที่นี่

ฐานเศรษฐกิจ เกาะติดการปรับโซนสีโควิดล่าสุด ในส่วนของพื้นที่สีส้ม หรือ พื้นที่ควบคุม ซึ่งเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งศบค. ลงนามโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในการแบ่งพื้นที่โซนสีโควิดล่าสุด

 

หรือ การแบ่งพื้นที่ควบคุมสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 เพื่อมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2565 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง เป็นอย่างอื่น

โดย พื้นที่สีส้ม หรือ พื้นที่ควบคุมล่าสุด เริ่ม 1 เมษายน 2565 รวมทั้งสิ้น 20 จังหวัด ดังนี้ 

 1. จังหวัดตาก
 2. จังหวัดนครนายก
 3. จังหวัดนครปฐม
 4. จังหวัดนครราชสีมา (ยกเว้นอําเภอเมืองนครราชสีมา อําเภอเฉลิมพระเกียรติ อําเภอโชคชัยอําเภอปากช่อง อําเภอพิมาย อําเภอวังน้ําเขียว และอําเภอสีคิ้ว)
 5. จังหวัดนครศรีธรรมราช
 6. จังหวัดบุรีรัมย์ (ยกเว้นอําเภอเมืองบุรีรัมย์)
 7. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ยกเว้นเทศบาลเมืองหัวหิน เฉพาะตําบลหัวหินและตําบลหนองแก)
 8. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ยกเว้นอําเภอพระนครศรีอยุธยา)
 9. จังหวัดพัทลุง
 10. จังหวัดพิจิตร
 11. จังหวัดพิษณุโลก
 12. จังหวัดระนอง (ยกเว้นเกาะพยาม)
 13. จังหวัดระยอง (ยกเว้นเกาะเสม็ด)
 14. จังหวัดราชบุรี
 15. จังหวัดสงขลา
 16. จังหวัดสมุทรปราการ (ยกเว้นบริเวณพื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ)
 17. จังหวัดสมุทรสาคร
 18. จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ยกเว้นเกาะเต่าเกาะพะงัน และเกาะสมุย
 19. จังหวัดอุดรธานี (ยกเว้นอําเภอเมืองอุดรธานี อําเภอกุมภวาปี อําเภอนายูง อําเภอบ้านดุง อําเภอประจักษ์ศิลปาคม และอําเภอหนองหาน)
 20. จังหวัดอุตรดิตถ์

 

สำหรับมาตรการของพื้นที่สีส้ม หรือ พื้นที่ควบคุม มีดังนี้

 

ร้านอาหาร 

 • ทั้งในและนอกศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า หรือสถานที่อื่นใดที่มีร้านอาหาร
 • บริโภคในร้านได้
 • เปิดได้ตามปกติ
 • ห้ามการบริโภคสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน
 • ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. สามารถพิจารณากำหนดมาตรการและเวลาเพิ่มเติมได้ ตามสถานการณ์ของพื้นที่ได้

 

ร้านสะดวกซื้อ ตลาด ตลาดนัด

 • เปิดบริการได้ตามปกติ

 

การห้ามออกนอกเคหสถาน

 • ไม่มีการห้ามออกนอกเคหสถาน

 

Work from home

 • หน่วยงานของรัฐ ผู้ประกอบการภาคเอกชน ดำเนินการได้ตามความเหมาะสม ยกเว้น กทม และปริมณฑล ดำเนินการเหมือนพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
   

การจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม

 • ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 500 คน
 • กรณีเกินจำนวน ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. พิจารณา

 

สถานศึกษา ทุกระดับ สถาบันกวดวิชา

 • ให้ใช้อาคารสถานที่ เพื่อจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติภายใต้มาตรการป้องกันโรคที่ราชการกำหนด
   

ร้านเสริมสวย ร้านสถานเสริมความงาม ร้านสัก

 • เปิดบริการได้ตามปกติ แต่ไม่เกิน 24.00น.
   

สถานบริการเพื่อสุขภาพ นวด สปา

 • เปิดบริการได้ตามปกติแต่ไม่เกิน 24.00น.

 

ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์

 • เปิดบริการได้ตามเวลาปกติ 
 • เปิดสวนสนุก สวนน้ำ เฉพาะพื้นที่เปิดโล่ง

 

ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุมฯ

 • จัดประชุม มหกรรมกีฬา แสดงสินค้า (ชิมอาหารได้) ไม่เกิน 1,000คน ให้เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ไม่ให้แออัด
 • เว้นระยะห่าง อย่างน้อย 1 เมตร
 • สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

 

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา

แท็กที่เกี่ยวข้อง