ตรวจโควิด ATK ผลออกแล้ว ต้องทำอย่างไรต่อ? อ่านที่นี่

07 ม.ค. 2565 | 03:45 น.

ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจแอนติเจน หรือ ATK เมื่อผลตรวจออกแล้ว ต้องเข้าใจว่าคืออะไร และต้องทำอย่างไรต่อไป อ่านที่นี่

เมื่อทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจแอนติเจน หรือ ATK แล้ว หากผลตรวจเป็นบวก(พบเชื้อ) ต้องทำอย่างไรต่อ หรือหากผลเป็นลบ คือ ไม่ติดเชื้อจริงหรือไม่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีข้อแนะนำ ดังนี้

หากผลเป็นลบ(-) 

 

  • แปลว่าอาจไม่ติดเชื้อโควิด หรือติดเชื้อแล้ว แต่ยังมีเชื้อน้อยจึงตรวจไม่เจอ(ผลลบลวง)
  • ต้องตรวจซ้ำอีก 3-5 วัน
  • หากมีอาการ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ ให้ตรวจได้เลย

หากผลเป็นบวก(+)

  • รีบติดต่อสถานพยาบาลใกล้บ้าน เช่น คลินิกชุมชนอบอุ่น หรือศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. หรือโทรสอบถาม 1330
  • ต้องป้องกันการแพร่เชื้อไปยังผู้อื่น

-การตรวจพบผลบวกแปลว่า ติดเชื้อโควิด
-แต่มีจำนวนไม่มากที่เกิดผลลวงแต่ไม่ติดเชื้อ
-กรณีที่พบผลบวก และต้องการไปรับการดูแลร่วมกับผู้ติดเชื้อโควิดรายอื่น อาจต้องได่รับการตรวจยืนยันด้วยวิธี RT-PCR

 

ตรวจโควิด ATK ผลออกแล้ว ต้องทำอย่างไรต่อ? อ่านที่นี่

 

ที่มา : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์