โควิดวันนี้ เสียชีวิต 11 ราย ส่วนใหญ่อายุเกิน 60 ปี

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
06 ม.ค. 2565 เวลา 6:03 น. 28

ข่าวโควิดวันนี้ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5,775 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 11 ราย พบเป็นกลุ่ม 607 ผู้อายุเกิน 60 ปี 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง รวมกัน 91% โดยเป็นผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 9 ราย มีโรคเรื้อรัง 1 ราย พบติดเชื้อจากคนใกล้ชิด 5 ราย

ข่าวโควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5,775 ราย แยกรายละเอียด ดังนี้

 

 • ผู้ติดเชื้อในประเทศจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 5,323 ราย
 • จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 160 ราย 
 • จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 77 ราย
 • ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 215 ราย

โควิดวันนี้ เสียชีวิต 11 ราย ส่วนใหญ่อายุเกิน 60 ปี

 

สำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศตั้งแต่ต้นปี 63 มีจำนวน 2,245,250 ราย ผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ 37,968 ราย ผู้ป่วยรักษาหายสะสม(ตั้งแต่ปี 63) 2,185,502 ราย หายป่วยเพิ่มขึ้น 2,673 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 11 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม (ตั้งแต่ปี 63) 21,780 ราย

รายละเอียดผู้เสียชีวิตของประเทศไทย วันที่ 6 มกราคม 2565 จำนวน 11 ราย แยกเป็นชาย 8 ราย หญิง 3 ราย ค่ากลางอายุ 72 ปี(37-90 ปี) เป็นกลุ่ม 607 รวมกัน 91% แยกเป็นผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 8 ราย คิดเป็น 82%  มีโรคเรื้อรัง 1 ราย คิดเป็น 9%  พบติดเชื้อจากคนใกล้ชิด 5 ราย


ปัจจัยเสี่ยง-ประเด็นสำคัญ 

 • ความดันโลหิตสูง (6) 
 • เบาหวาน (2) 
 • ไขมันในเลือดสูง (1)
 • อ้วน (1)
 • โรคไต (2) 
 • ติดเตียง (1)
 • จากพื้นที่เสี่ยง(0)
 • อาศัยในพื้นที่ระบาด (6)
 • อาชีพเสี่ยง (0)
 • ติดจากคนใกล้ชิด (5) : คนรู้จัก(5) ,ครอบครัว(0)

 

โควิดวันนี้ เสียชีวิต 11 ราย ส่วนใหญ่อายุเกิน 60 ปี
 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19 

แท็กที่เกี่ยวข้อง