ห่วง! ขยะ "ชุดตรวจโควิด ATK" กำชับ ท้องถิ่น - ปชช. คัดแยก อย่างปลอดภัย

03 ม.ค. 2565 | 11:56 น.

มหาดไทย สั่งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ กำชับ อปท. บริหารจัดการขยะติดเชื้อ จากชุดตรวจ ATK ช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมแนะประชาชน 2 วิธี คัดแยกก่อนทิ้ง สกัด "โอมิครอน" ระบาด

3 ม.ค. 2565 - นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ผ่านมา ประชาชนได้ออกเดินทางไปท่องเที่ยวและกลับไปยังภูมิลำเนาพื้นที่ต่าง ๆ และบางส่วนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้จัดงาน/หน่วยงานได้มีการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit หรือ ATK ในการคัดกรองผู้เดินทางเข้าร่วมงาน 
 

ทั้งนี้ เมื่อพี่น้องประชาชนเดินทางกลับมายังบ้านพักก็ได้มีการใช้ชุดตรวจ ATK ในการตรวจด้วยตนเอง และตรวจสมาชิกในครอบครัว ส่งผลให้เกิดขยะจาก ATK และขยะจากอุปกรณ์ป้องกันโรคอื่น ๆ เช่น หน้ากากอนามัย ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากกว่าช่วงเวลาปกติ 

ซึ่ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความเป็นห่วงในด้านการจัดการขยะติดเชื้อจากชุดตรวจ ATK และอุปกรณ์ป้องกันโรคอื่น ๆ ในช่วงเทศกาลดังกล่าว จึงได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการบริหารจัดการขยะเหล่านี้ เพื่อไม่ให้เกิดแหล่งแพร่ระบาดของโรค 

 

โดยพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บและทำลายขยะติดเชื้อให้ถูกวิธีตามหลักวิชาการเพื่อไม่ให้กลายเป็นแหล่งแพร่ระบาดในชุมชน

ห่วง! ขยะ \"ชุดตรวจโควิด ATK\" กำชับ ท้องถิ่น - ปชช. คัดแยก อย่างปลอดภัย


นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย โดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ได้เน้นย้ำไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ รวมถึงกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกรมอนามัย

 

เสริมสร้างการรับรู้ความเข้าใจกับหน่วยงาน/ผู้ประกอบการ รวมถึงประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อสามารถมีส่วนร่วมในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง (ครัวเรือน) ด้วยการคัดแยกขยะ ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

  1. ขยะที่ไม่ได้ปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย หรือสารคัดหลั่ง เช่น เอกสารกำกับชุดตรวจ และกล่องบรรจุภัณฑ์ ซึ่งสามารถเก็บรวบรวมทิ้งถังขยะทั่วไปที่มีฝาปิดมิดชิด 
  2. ขยะที่ปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย หรือสารคัดหลั่ง เช่น ตลับทดสอบ หลอดใส่น้ำยา ฝาหลอดหยด ไม้ Swap ถือเป็นขยะที่มีความเสี่ยงสูง ต้องแยกจัดการจากขยะทั่วไป โดยเก็บรวบรวมมูลฝอยที่ปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย หรือสารคัดหลั่ง เช่น ตลับทดสอบ หลอดใส่น้ำยา ฝาหลอดหยด และ ไม้ Swap เป็นต้น ใส่ถุงขยะ (ถุงสีแดง) 2 ชั้น โดยถุงชั้นแรกที่สัมผัสมูลฝอยติดเชื้อ ให้มัดปากถุงด้วยเชือกให้แน่น ใช้ฟ็อกกี้ฉีดสเปรย์สารฆ่าเชื้อ เช่น สารโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 5,000 ppm หรือไฮเตอร์ผสมน้ำ อัตราส่วน 1 : 10 หรือแอลกอฮอล์ 70% บริเวณปากถุง แล้วมัดปากถุงชั้นนอกด้วยเชือกให้แน่น และใช้ฟ๊อกกี้ฉีดสเปรย์สารฆ่าเชื้อบริเวณปากถุงอีกครั้งหนึ่ง ก่อนเคลื่อนย้ายไปไว้ยังจุดพักขยะ และล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทันที 

 

พร้อมทั้งประสานไปยังหน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้บริการเก็บ ขน มูลฝอยติดเชื้อในพื้นที่ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.) นำมูลฝอย ATK ขนย้ายไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อลดความเสี่ยงกับชุมชน