svasdssvasds

ฉีดวัคซีน 2 เข็มไม่พอป้องกัน "โอมิครอน" ต้องกระตุ้นเข็ม 3 ด้วย AZ-mRNA

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
24 ธ.ค. 2564 เวลา 1:27 น. 3.3k

ฉีดวัคซีน 2 เข็มไม่พอป้องกันโอมิครอน (Omicron) ต้องกระตุ้นเข็ม 3 ด้วย AZ-mRNA หมอยงแนะแนวทางการฉีดของแต่ละสูตร ชี้กระตุ้นหลังสูตรไขว้รอผลหลังปีใหม่

รายงานข่าวระบุว่า ศ.นพ.ยง  ภู่วรวรรณ (หมอยง) หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสเฟซบุ๊ก (Yong Poovorawan) โดยมีข้อความว่า 
โควิด-19  โอมิครอน (Omicron) การฉีดวัคซีนเข็ม 3
หมอยงระบุว่า เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าการได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มไม่เพียงพอในการจะป้องกัน COVID-19 สายพันธุ์โอมิครอน ต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 3 เข็ม จึงจะเพียงพอสำหรับ  Covid-19 สายพันธุ์โอมิครอน เข็มกระตุ้นควรจะเป็น AZ (AstraZeneca) ,PZ (Pfizer) ,MN (Moderna)
ถ้าดูระบบภูมิต้านทานในการฉีดเข็ม 3  ไม่ว่าจะ ฉีด SV (Sinovac) - SV หรือ AZ - AZ มาก่อน การให้เข็ม 3 สามารถกระตุ้นภูมิต้านทานได้ดี  โดยเฉพาะในการให้ช่วง 3 ถึง 6 เดือน ยกเว้นการกระตุ้นด้วยเชื้อตาย (จะกระตุ้นได้สูงประมาณ 10 เท่า 1 log scale) 

การให้ SV  2 เข็มแล้วกระตุ้น AZ PZ MN ภูมิต้านทานขึ้นสูง เช่นเดียวกันกับ AZ 2 เข็ม กระตุ้นด้วย PZ หรือ MN ก็กระตุ้นได้สูงมาก (ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการ การศึกษา AZ เป็นเข็มกระตุ้น AZ  2 เข็มมาก่อน) ในการใช้วัคซีน moderna การให้ขนาดครึ่งโดส เปรียบเทียบกับการให้เต็มโดส ผลภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นไม่แตกต่างกันมาก 
ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้น รอการศึกษา neutralizing antibody ต่อสายพันธุ์เดลตาและ โอมิครอน 

การฉีดวัคซีนเข็ม 3
ประเทศสหรัฐอเมริกา การกระตุ้นเข็ม 3  ด้วย MN แนะนำให้ใช้ครึ่งโดส  ในทำนองเดียวกัน ประเทศยุโรป เช่นประเทศอังกฤษ ใช้ Moderna เป็นเข็มกระตุ้นตามหลัง AZ 2 โดส  ก็ใช้ ครึ่งโดส เช่นเดียวกัน
การศึกษาเข็ม 3  ตามหลังสุดไขว้ SV-AZ กำลังดำเนินการอยู่และจะแสดงผลได้หลังปีใหม่
 

ข้อมูลที่แสดงให้ดูนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้น ในการทำการศึกษาวิจัยเราทำมากกว่านี้มาก รวมทั้ง neutralization 
และขณะนี้ก็สามารถแยกเพาะเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนได้แล้ว จะมีข้อมูลของ neutralization ในการเผยแพร่ต่อไป 
ในการศึกษาเปรียบเทียบในสูตรต่างๆของการให้วัคซีนในประเทศไทย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามสถานการณ์วัคซีนที่มีอยู่ในประเทศไทย
สำหรับสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยวันที่ 24 ธันวาคม 2564 นั้น "ฐานเศรษฐกิจ" ติดตามข้อมูลจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. พบว่า ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นรวม 2,671 ราย 
ผู้ป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 เม.ย.64)  2,175,809 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 27 ราย หายป่วย 2,766   ราย กำลังรักษา 38,192 ราย หายป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 เม.ย.64)  2,117,526 ราย 

แท็กที่เกี่ยวข้อง