สมุทรสาคร เปิดวอล์ก อิน ฉีดวัคซีนเข็ม 1 เข็ม2 เข็ม3 ไฟเซอร์-แอสตร้า

21 ธันวาคม 2564

สมุทรสาคร เปิดวอล์ก อิน ฉีดวัคซีนโควิด -19 ทั้งเข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 ด้วยวัคซีนไฟเซอร์ - แอสตร้าเซนเนก้า เช็คจุดให้บริการ คุณสมบัติ เงื่อนไขทั้งหมดที่นี่

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ประกาศเชิญชวนให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ทั้งเข็ม 1 เข็ม 2  เข็ม 3 เข็มกระตุ้นภูมิ โดยประชาชนสามารถวอล์ก อิน ได้เลยไม่ต้องลงทะเบียนจองล่วงหน้า ซึ่งจะมีโรงพยาบาล หรือ หน่วยบริการไหนบ้างนั้น สามารถตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดที่นี่

 

โรงพยาบาลนภาลัย 

  • รพ.นภาลัย เปิดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนเข็ม 3 (เข็มกระตุ้น) ด้วยวัคซีนไฟเซอร์ -แอสตร้าเซนเนก้า ตั้งแต่วันที่  20, 21 , 27 และ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 -15.30 น.  ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลกระดังงา อ.บางคนที  จ.สมุทรสงคราม

 

  • โดยผู้ที่เข้ารับวัคซีนเข็ม 3 จะต้องฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็มมาแล้วทุกสูตร (ครบ 3 เดือนนับจากวันที่ฉีดเข็ม 2 หรือ ก่อนตุลาคม 2564)  นอกจากนั้นแล้ว ผู้ที่ยังไม่เคยรับวัคซีนเข็ม 1  หรือ เข็ม 2 สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ ตามวันและเวลาดังกล่าว 

 

  • ทั้งนี้ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนจะต้องนำหลักฐาน เป็นบัตรประชาชน และหลักฐานการเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็ม 1 หรือ เข็ม 2 มาแสดงด้วย

 

รพ.นภาลัย เปิดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนเข็ม 3 (เข็มกระตุ้น) ด้วยวัคซีนไฟเซอร์ -แอสตร้าเซนเนก้า

 

 


 

โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

  • รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า เปิดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีน เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 ด้วยวัคซีนไฟเซอร์ หรือ แอสตร้าเซนเนก้า (รับจำนวน 1,300 คน) ในวันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ ศาลาพระเทพสมุทรโมลี วัดเพชรสมุทรวรวิหาร (ศาลาใหม่ติดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

 

สำหรับเงื่อนไขในการเข้ารับวัคซีนมีดังนี้

  • เข็ม 1 บุคคลทั่วไปทุกสัญชาติ อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • เข็ม 2 บุคคลที่ฉีดวัคซีนเข็มแรกมาแล้ว 3-4 สัปดาห์ขึ้นไป
  • เข็ม 3 บุคคลที่ฉีดเข็ม 2 มาแล้ว 3เดือนขึ้นไป หรือบุคคลที่ฉีดวัคซีนประเภท mRNA ทั้ง 2 เข็มได้แก่ ไฟเซอร์ 2 เข็ม หรือ โมเดอร์นา 2 เข็ม ต้องห่าง 6 เดือน

 

รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า เปิดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีน เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3

 


 

โรงพยาบาลอัมพวา

  • รพ.อัมพวา เปิดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนโควิด -19 หลายสูตร ตั้งแต่วันที่ 8 ,17,21,29 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00-14.30 น. ณ วัดปากน้ำ ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสาคร โดยผู้ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนจะต้องนำบัตรประชาชน หรือกรณีที่อายุ 12-18 ปี ให้พาผู้ปกครองมาด้วย ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเข็ม 2 เข็ม 3 จะต้องนำหลักฐานการฉีดวัคซีนมาด้วย ขณะที่คนต่างชาติให้นำพาสปอร์ต หรือสมุดสีชมพูมาด้วย 

 

รพ.อัมพวา เปิดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนโควิด -19 หลายสูตร