เช็คด่วน วัคซีนเข็มกระตุ้น อยุธยา รับวอล์คอินฉีด โมเดอร์นา ฟรี 15,000 คน

19 ธ.ค. 2564 | 21:00 น.

วอล์คอินฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น พระนครศรีอยุธยา ให้บริการฉีดวัคซีน โมเดอร์นา นอกสถานที่ฟรีวันละ 3,000 คน เริ่มวันนี้ 20 -24 ธ.ค.64 เช็คเงื่อนไขรายละเอียดได้ที่นี่

ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาฟรี นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา แจ้งข่าวดีผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เชิญชวนผู้ที่มีภูมิลำเนาหรือพักอาศัยอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดินทางเข้ารับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา booster dose เข็ม 3 ใจความว่า 

อบจ.อยุธยา ร่วมกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชวนพ่อแม่พี่น้องที่มีภูมิลำเนาหรือพักอาศัยอยู่ในอยุธยา ฉีดวัคซีนโควิด-19 เปิด walk in วันละ 3,000 คน

ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ สำหรับคนไทยที่มีภูมิลำเนาหรือพักอาศัยอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 20-24 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่เวลา 09.30-15.00 น.

เงื่อนไข

  1. ฉีดวัคซีน Sinovac หรือ Sinopharm เข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า 1 เดือน นับถึงวันฉีดวัคซีน moderna เป็นวัคซีนเข็ม 3 (booster)
  2. ฉีดวัคซีน Sinovac - AstraZeneca เข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับถึงวันฉีดวัคซีน moderna เป็นวัคซีนเข็ม 3 (booster)
  3. ฉีดวัคซีน AstraZeneca -AstraZeneca เข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับถึงวันฉีดวัคซีน moderna เป็นวัคซีนเข็ม 3 (booster)
  4. ฉีดวัคซีน Pfizer+Pfizer เข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันฉีดวัคซีน moderna เป็นวัคซีนเข็ม 3 (booster)
  5. ฉีดวัคซีน Sinovac-Pfizer เข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับถึงวันฉีดวัคซีน moderna เป็นวัคซีนเข็ม 3 (booster)

ทั้งนี้ กรณีฉีดเข็ม 1 พิจารณาจากวัคซีนที่ได้รับจัดสรรในวันนั้น

เอกสารที่จำเป็นต้องเตรียม

  • บัตรประชาชน
  • เอกสารแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน
  • แอพพลิเคชั่น "หมอพร้อม" 

เช็คด่วน วัคซีนเข็มกระตุ้น อยุธยา รับวอล์คอินฉีด โมเดอร์นา ฟรี 15,000 คน