ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งคิวฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ส่งท้ายปี 2564

13 ธ.ค. 2564 | 09:50 น.

รพ.จุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดขั้นตอนเช็คคิวฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น Pfizer สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า ครบ 2 เข็ม ส่งท้ายปี 2564 เช็คที่นี่

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งกำหนดการเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (Booster Dose) สำหรับผู้ที่รับวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ครบ 2 เข็ม ช่วงเดือนกรกฎาคม ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน วัคซีน ไฟเซอร์ (Pfizer) กำหนดวันที่ 15, 17 และ 20 ธันวาคม 2564 เท่านั้น ตามช่วงเวลาที่ได้รับแจ้งนัดหมายทาง SMS

โดยท่านจะได้รับการแจ้งวันนัดหมายพร้อมช่วงเวลาทาง SMS หรือตรวจสอบวัน-เวลานัดหมายและบันทึก QR Code ได้ทางเว็บไซต์ https://vaccinecovid19.cra.ac.th ตามขั้นตอน ดังนี้

1.กดที่เมนู "ตรวจสอบนัดหมายคิวฉีดวัคซีนหลัก"

2.กรอกเลขที่บัตรประชาชน และ กด "ค้นหา" ท่านจะพบข้อมูลลงทะเบียนของท่าน

3.คลิกปุ่มสีฟ้า "ข้อมูลลงทะเบียน" ยืนยันตัวตันด้วยวันเดือนปีเกิดของท่าน (ddmmyyyy เช่น เกิดวันที่ 1 มกราคม 2500 ให้กรอก 01012500)

4.หน้าจอจะแสดงวันและช่วงเวลาที่ได้รับนัดหมายเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันของท่าน

5.บันทึก QR Code เพื่อนำมาติดต่อรับวัคซีนตามรอบเวลาที่กำหนด

กรุณานำบัตรประชาชนและบันทึก QR Code มาติดต่อรับวัคซีน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ CAT Convention Hall ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 7 https://goo.gl/maps/JWEzM4RYPVCaR1op8

สำหรับท่านที่ไปรับวัคซีนเข็ม 3 ที่ศูนย์ฉีดอื่น ๆ มาแล้ว จะไม่สามารถเข้ารับการฉีดเข็มกระตุ้นภูมิได้ และผู้ที่ไม่สามารถมาตามวันที่ได้รับนัดหมาย กรุณาเข้ารับบริการเข็มกระตุ้นภูมิได้ ระหว่างวันที่ 20-24 ธันวาคม 2564 เวลา 8.00-12.00 น.

ทั้งนี้ ศูนย์ฉีดวัคซีน CAT Convention Hall จะปิดให้บริการระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 และจะเปิดให้บริการอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งคิวฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ส่งท้ายปี 2564