ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ นัดฉีดโมเดอร์นาเข็ม 2 ส่งท้ายปีเช็คเลย

12 ธ.ค. 2564 | 20:19 น.

ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาฟรี ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ ประกาศวันนัดฉีดเข็ม 2 ส่งท้ายปี 2564 เช็ควันพร้อมรายละเอียดที่นี่

ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ (CVC กลางบางซื่อ) ประกาศวันนัดฉีดวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) เข็มที่ 2 สำหรับผู้ที่เคยรับวัคซีนโมเดอร์นา เข็มที่ 1 กับ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ในวันที่ 1-5 ธ.ค. ที่ผ่านมา (สูตร MM : โมเดอร์นา - โมเดอร์นา)

ทั้งนี้ เนื่องจากศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อจะหยุดให้บริการในช่วงวันหยุดปีใหม่ตั้งแต่ 31 ธ.ค.2564 ถึงวันที่ 4 ม.ค.2565 

ดังนั้น เพื่อให้ระยะห่างระหว่างเข็มที่ 1 และ 2 เป็นเวลาอย่างน้อย 28 วันจึงกำหนดวันนัดฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเข็ม 2 ใหม่ ดังต่อไปนี้

1.ผู้ที่ฉีดเข็มที่ 1 เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2564

  • นัดรับวัคซีนเข็มที่ 2 ในวันที่ 29 ธ.ค.2564 

2.ผู้ที่ฉีดเข็มที่ 1 เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2564

  • นัดรับวัคซีนเข็ม 2 ในวันที่ 30 ธ.ค.2564

3.ผู้ที่ฉีดเข็มที่ 1 เมื่อวันที่ 3 - 4 ธ.ค.2564

  • นัดรับวัคซีนเข็ม 2 ในวันที่ 5 ม.ค.2565

ทั้งนี้ ศูนย์ฯบางซื่อได้ส่ง sms แจ้งเตือนวันนัดใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากท่านไม่สะดวกในวันดังกล่าวสามารถมารับเข็มที่ 2 ก่อนหรือหลังวันนัดได้โดยสมัครใจ ในวันที่ศูนย์เปิดทำการโดยที่ไม่ต้องแจ้งเลื่อนนัดอีก

ศูนย์ฯจะให้บริการฉีดเข็มที่ 2 ชนิดวัคซีนโมเดอร์นา ให้กับผู้ที่รับวัคซีนโมเดอร์นาเข็็มที่ 1 กับทางศูนย์ฯไปจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2565 เมื่อเลยวันกำหนดดังกล่าวแล้วศูนย์ฯจะไม่สามารถให้บริการวัคซีนโมเดอร์นาให้ท่านได้อีกต่อไป

ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ นัดฉีดโมเดอร์นาเข็ม 2 ส่งท้ายปีเช็คเลย