ไทยฉีดวัคซีนโควิดสะสม 95.61 ล้านโดส เข็ม 2 สะสม 42.52 ล้านราย 59.0% ของประชากร

07 ธ.ค. 2564 | 06:39 น.

ประเทศไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 สะสม 95.61 ล้านโดส เพิ่มขึ้น 1.78 แสนโดส ฉีดเข็มที่ 2 สะสม 42.52 ล้านราย คิดเป็น 59.0% ของประชากร กทม.ฉีดแล้ว 18.24 ล้านโดส

นับจากไทยเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มแรก ตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนการได้รับวัคซีนโควิดสะสม (28 ก.พ. - 6 ธ.ค. 2564) รวม 95,616,058 โดส ใน 77 จังหวัด

 

ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 6 ธันวาคม 2564  ยอดฉีดทั่วประเทศ 178,314 โดส

  • เข็มที่ 1 : 85,617 ราย
  • เข็มที่ 2 : 53,747 ราย
  • เข็มที่ 3 : 38,950 ราย

ไทยฉีดวัคซีนโควิดสะสม 95.61 ล้านโดส เข็ม 2 สะสม 42.52 ล้านราย 59.0% ของประชากร

 

  • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 49,308,940 ราย (คิดเป็น 68.5% ของประชากร)
  • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 42,527,505 ราย (คิดเป็น 59.0% ของประชากร)
  • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 3,779,613 ราย (คิดเป็น 5.2% ของประชากร)

กทม.ฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 18.24 ล้านโดส

กรุงเทพมหานคร(กทม.) รายงานผลการดำเนินการให้บริการวัคซีนโควิด-19https://www.facebook.com/prbangkok/photos/pcb.4091785687587688/4091785574254366/ (COVID-19)  ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ข้อมูล ณ วันที่ 6 ธ.ค. 64 เวลา 16.00 น.

ไทยฉีดวัคซีนโควิดสะสม 95.61 ล้านโดส เข็ม 2 สะสม 42.52 ล้านราย 59.0% ของประชากร

  • ยอดผู้รับวัคซีนเพิ่ม 28,936 โดส
  • ยอดผู้รับวัคซีนสะสม 18,248,467 โดส
     

ไทยฉีดวัคซีนโควิดสะสม 95.61 ล้านโดส เข็ม 2 สะสม 42.52 ล้านราย 59.0% ของประชากร

 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ,  กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์