โควิดวันนี้ เสียชีวิตเพิ่ม 31 ราย พบติดจากคนใกล้ชิด 21 ราย

07 ธ.ค. 2564 | 05:18 น.

ข่าวโควิดวันนี้ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,525 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 31 ราย พบเป็นกลุ่ม 607 ผู้อายุเกิน 60 ปี 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง รวมกัน 97% โดยเป็นผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 22 ราย พบติดจากคนใกล้ชิด 21 ราย

ข่าวโควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,525 ราย แยกรายละเอียด ดังนี้

 

 • ผู้ติดเชื้อในประเทศจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 3,448 ราย
 • จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 55 ราย 
 • จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 12 ราย
 • ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 10 ราย

โควิดวันนี้ เสียชีวิตเพิ่ม 31 ราย พบติดจากคนใกล้ชิด 21 ราย

 

สำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศตั้งแต่ต้นปี 63 มี จำนวน 2,148,766 ราย ผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ 66,395 ราย ผู้ป่วยรักษาหายสะสม(ตั้งแต่ปี 63) 2,061,374 ราย หายป่วยเพิ่มขึ้น 6,109 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 31 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม 20,903 ราย

 

รายละเอียดผู้เสียชีวิตของประเทศไทย วันที่ 7 ธันวาคม 2564 จำนวน 31 ราย แยกเป็นชาย 20 ราย หญิง 11 ราย ค่ากลางอายุ 71 ปี(35-88 ปี) อยู่ในกรุงเทพฯ 1 ราย ภาคใต้ 9 ราย เป็นกลุ่ม 607 รวมกัน 97% แยกเป็นผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 22 ราย คิดเป็น 71%  7 กลุ่มโรคเรื้อรัง 8 ราย คิดเป็น 26%  


ปัจจัยเสี่ยง-ประเด็นสำคัญ

 • ความดันโลหิตสูง (19) 
 • เบาหวาน (15) 
 • ไขมันในเลือดสูง (3)
 • อ้วน (3)
 • โรคไต (10) 
 • ติดเตียง (2)
 • จากพื้นที่เสี่ยง(0)
 • อาศัยพื้นที่ระบาด(10)
 • อาชีพเสี่ยง(0)
 • ติดจากคนใกล้ชิด(212) : คนรู้จัก(18) ,ครอบครัว(3)

 

โควิดวันนี้ เสียชีวิตเพิ่ม 31 ราย พบติดจากคนใกล้ชิด 21 ราย

 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19