ฉีดวัคซีนโควิดช่วยลดความรุนแรงจากโอไมครอน

07 ธ.ค. 2564 | 02:57 น.

ฉีดวัคซีนโควิดช่วยลดความรุนแรงจากโอไมครอน หมอยงชี้ไทยมีวัคซีนหลากหลาย ระบุสิ่งสำคัญต้องสร้างความตระหนักให้ผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ไปรับวัคซีน ให้ได้มากที่สุด

รายงานข่าวระบุว่า ศ.นพ.ยง  ภู่วรวรรณ (หมอยง) หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสเฟซบุ๊ก (Yong Poovorawan) โดยมีข้อความว่า 
โควิด-19  ชีวิตต้องเดินหน้าต่อไป ด้วยความไม่ประมาท ถึงแม้ว่าจะมีสายพันธุ์ โอไมครอน (Omicron) เกิดขึ้น 
หมอยง ระบุว่า สายพันธุ์ โอไมครอน แม้ว่าจะมีปริมาณไวรัสในลำคอที่ค่อนข้างมาก และสามารถแพร่กระจายได้ง่าย องค์ความรู้ที่เกิดขึ้น อย่างรวดเร็ว จะทำให้เรารู้ทัน และมีมาตรการในการป้องกัน ลดความสูญเสีย

จะเห็นว่าในอดีตที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าจะมีการติดเชื้อโรคในประเทศไทยถึงมากกว่า 2 ล้านคน อัตราการเสียชีวิต น้อยกว่า 1% ของผู้ติดเชื้อ ซึ่งแตกต่างกับสหรัฐอเมริกา และยุโรปอย่างมาก อัตราตายของเราน้อยกว่าเท่าตัว ทั้งที่เราเริ่มฉีดวัคซีนช้ากว่ากันมาก แต่เราก็สามารถควบคุมกันได้ดี คงจะไม่ให้มีติดเชื้อเลย ลำบาก แต่ก็จะต้องลดให้น้อยที่สุด และสูญเสียให้น้อยที่สุด 
เราต่อสู้กันมาเป็นเวลาเกือบ 2 ปี เรามีมาตรการที่เข้มแข็ง มีระเบียบวินัยที่ดี ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ในการดูแลสุขภาพ เราเชื่อมั่น ในแนวทางที่ปฏิบัติ ตามวิถีชีวิตใหม่ และ ร่วมมือฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุด ทุกอย่างก็จะค่อยๆกลับคืน มาอย่างแน่นอน
ขณะนี้วัคซีนในประเทศไทยมีเป็นจำนวนมาก เพียงพอ และมีหลากหลาย สิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง จะต้องสร้างความตระหนักให้ผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ไปรับวัคซีน ให้ได้มากที่สุด เราเชื่อมั่นว่าวัคซีน จะช่วยลดความรุนแรงของโรคลง ไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ โอมิครอน หรือสายพันธุ์เดลตาที่กำลังระบาดอยู่

สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 (covid-19) ในประเทศไทยนั้น "ฐานเศรษฐกิจ" ติดตามข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.-5 ธ.ค.64 มีการฉีดวัคซีนสะสมแล้ว 95,437,744 โดส แบ่งเป็นเข็มที่ 1 จำนวน 49,223,323 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 42,473,758 ราย และเข็มที่ 3 จำนวน 3,740,663 ราย