ถนนน้ำท่วม 5 จังหวัดภาคใต้ สัญจรไม่ได้ 9 สายทาง เช็คเลยที่ไหนบ้าง

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
03 ธ.ค. 2564 เวลา 3:23 น. 1.2k

กรมทางหลวงชนบท เผยถนนทางหลวงชนบทประสบอุทกภัย 5 จังหวัด สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง และชุมพร รวม 13 สายทาง ถนนน้ำท่วมสัญจรไม่ได้ 9 สายทาง

เกาะติดข่าวน้ำท่วม สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้หลายจังหวัด จากสถานการณ์ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ตอนล่าง รวมทั้งภาวะน้ำทะเลหนุนสูงทำให้หลายพื้นที่ การระบายน้ำเป็นไปได้ช้า ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง ทำให้หลายเส้นทางไม่สามารถสัญจรได้

 

ล่าสุดวันที่ 3 ธ.ค.64 เวลา 08.30 น. กรมทางหลวงชนบท (ทช.) รายงานถึงสถานการณ์ถนนน้ำท่วมว่า มีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัย 5 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, พัทลุง ,ตรัง และชุมพร รวม 13 สายทาง

 

 

ถนนน้ำท่วม 5 จังหวัดภาคใต้ สัญจรไม่ได้ 9 สายทาง เช็คเลยที่ไหนบ้าง

 

สามารถสัญจรผ่านได้ 4 สายทาง

 

ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 9 สายทาง ดังนี้

 

- น้ำท่วมสูง 8 สายทาง

 

- ทางขาด/โครงสร้างทางชำรุด/กัดเซาะ 1 สายทาง

1. สายทาง สฎ.2036 แยก ทล.41 (กม.ที่ 180+575) – บ้านแม่แขก อำเภอพุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 3+000 ถึง 11+100)

 

 

2. สายทาง ชพ.4011 แยก ทล.4198 (กม.ที่ 14+350) – บ้านท้องเกร็ง อำเภอทุ่งตะโก, สวี จ.ชุมพร เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 5+000 ถึง 5+100 และ ช่วง กม.ที่ 5+400 ถึง 5+450)

 

3. สายทาง ชพ.2016 แยก ทล.41 (กม.ที่ 52+600) – บ้านหนองไม้แก่น อำเภอทุ่งตะโก จ.ชุมพร น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 3+500 ถึง 4+600)

 

4. สายทาง ชพ.2032 แยก ทล.41 (กม.ที่ 33+650) – บ้านในแหลม อำเภอสวี จ.ชุมพร น้ำท่วมสูง 40-50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 1+250 และ ช่วง กม.ที่ 2+500 ถึง 6+500)

 

ถนนน้ำท่วม 5 จังหวัดภาคใต้ สัญจรไม่ได้ 9 สายทาง เช็คเลยที่ไหนบ้าง

5. สายทาง ชพ.2063 แยก ทล.41 (กม.ที่ 44+950) – เทศบาลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก จ.ชุมพร น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 2+500 ถึง 3+000)

 

6. สายทาง พท.1002 แยก ทล.4 (กม.ที่ 1178+082) – บ้านคู อำเภอเมือง, กงหรา จ.พัทลุง น้ำท่วมสูง 60 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 2+200 ถึง 6+700)

 

7.สายทาง พท.1021 แยก ทล.4 (กม.ที่ 1157+700) - บ้านทุ่งนาชี อำเภอเมือง, ศรีนครินทร์, กงหรา จ.พัทลุง น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 14+800 ถึง 15+600)

 

8. สายทาง นศ.3109 แยก ทล.403 - บ้านเทวบุรี อำเภอพรหมเมือง จ.นครศรีธรรมราช น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 6+000-6+371)

 

9. สายทาง นศ.4021 แยก ทล.4151-บ้านบางคลุ้ง อำเภอเชียรใหญ่, ชะอวดจ.นครศรีธรรมราช น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 14+900 ถึง 16+750

 

 

ถนนน้ำท่วม 5 จังหวัดภาคใต้ สัญจรไม่ได้ 9 สายทาง เช็คเลยที่ไหนบ้าง

 

ที่มา :  กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง