เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ คลองท่าดี-คลองเสาธง ท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ 3-4 ธ.ค.นี้

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
03 ธ.ค. 2564 เวลา 2:30 น. 54

กรมชล เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่จ.นครศรีธรรมราช บริเวณคลองท่าดี-คลองเสาธง อาจเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ สูงประมาณ 0.30-0.50 เมตร ส่งผลกระทบ 6 อำเภอ ช่วงวันที่ 3-4 ธ.ค.64

3 ธันวาคม 2564 เกาะติดสถานการณ์น้ำ นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่ภาคใต้ ได้ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เน้นย้ำให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช บริเวณคลองท่าดีและคลองเสาธง อาจเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ สูงประมาณ 0.30-0.50 เมตร ในช่วงวันที่ 3-4 ธันวาคม 2564 นี้ ส่งผลให้มีพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบ ดังนี้ 

-อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช บริเวณ ต.ไชยมนตรี ต.มะม่วงสองต้น และต.ท่าเรือ โดยเฉพาะเขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช ชุมชนบ่อทรัพย์ ชุมชนท่าช้าง ชุมชนหน้าสถานีรถไฟนอกโคก ชุมชนนอกไร่-สะพานยาว ชุมชนมุมป้อม ชุมชนสารีบุตร ชุมชนลูกแม่อ่างทอง ชุมชนเทวบุรี-คลองห้วย ชุมชนสวนป่าน ชุมชนป่าโล่ง ชุมชนมะขามชุม ชุมชนท่ามอญ (วัดศรีทวี) ชุมชนเคหะเอื้ออาทรสะพานยาว ชุมชนบ่ออ่าง ชุมชนประตูขาว และชุมชนพะเนียด

-อ.พระพรหม บริเวณ ต.นาสาร ต.ช้างซ้าย และต.ท้ายสำเภา

-อ.ลานสกา บริเวณ ต.ท่าดี 

-อ.ร่อนพิบูลย์ บริเวณ ต.เสาธง

-อ.เฉลิมพระเกียรติ บริเวณ ต.ทางพูน และ ต.ดอนตรอ 

-อ.ปากพนัง บริเวณ ต.ชะเมา

กรมชลประทาน ได้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลาก โดยสั่งการให้โครงการชลประทานในพื้นที่ ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า 90 มิลลิเมตร และพื้นที่จุดเสี่ยงน้ำท่วม พร้อมปรับแผนบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำและพิจารณาการระบายน้ำในลำน้ำ แม่น้ำให้สอดคล้องกับการขึ้น - ลงของระดับน้ำทะเล

รวมทั้งตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของแนวคันกั้นน้ำและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ให้สามารถป้องกันน้ำท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ได้เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือ และเจ้าหน้าที่ รวมถึงความพร้อมของระบบสื่อสารสำรองเพื่อบูรณาการความพร้อมให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนได้ทันที

แท็กที่เกี่ยวข้อง