อัพเดทจุดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฟรีเดือนธันวาคม มีที่ไหนบ้าง เช็คด่วน

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
01 ธ.ค. 2564 เวลา 18:16 น. 40.1k

เดือนธันวาคม 2564 มีจุดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 ฟรี! แบบวอล์ค อิน ไม่ต้องลงทะเบียนจองล่วงหน้า จะมีที่ไหนบ้าง ตรวจสอบรายละเอียด พร้อมเช็คคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ในการเข้ารับวัคซีนทั้งหมดที่นี่

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 สัปดาห์รณรงค์ฉีดวัคซีนทั่วไทยยังคงคึกคัก โดยเฉพาะจุดให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ แบบวอล์ค อิน ไปฉีดหน้างานได้เลยโดยไม่ต้องจอง ไม่ต้องลงทะเบียน ซึ่งวันนี้"ฐานเศรษฐกิจ"ได้รวบรวมและอัพเดทจุดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฟรี ทั้งแบบเข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 กระตุ้นภูมิทั่วไทยมานำเสนอ โดยจะมีที่ไหนบ้าง จังหวัดอะไร สามารถเช็คได้ที่นี่

 

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จ.ภูเก็ต 

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เปิดให้บริการฉีดวัคซีน Pfizer SET (เข็ม1 เข็ม2 และ เข็ม3) วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์ฉีดสนามกีฬา สะพานหิน โดยสามารถถวอล์ค อิน Walk in เข้ารับการฉีดวัคซีนจำนวน 1500 คน  ประชาชนที่สนใจจะต้องมีหลักฐานทะเบียนบ้าน บัตรประชาชนภูเก็ต  หรือ  หลักฐานว่า ทำงาน อาศัยในจังหวัดภูเก็ต 

 

สำหรับเงื่อนไขก่อนเข้ารับวัคซีนมีดังนี้
เข็ม 1 สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนชนิดใดมาก่อน
เข็ม 2 ได้รับวัคซีนชนิดใดๆ เพียง 1 เข็ม และยังไม่ได้รับวัคซีนเข็ม 2

 • ได้รับวัคซีนเข็ม 1 เป็น Sinovac ระหว่าง 3-4 สัปดาห์
 • ได้รับวัคซีนเข็ม 1 เป็น AstraZeneca ระหว่าง 4-8 สัปดาห์
 • ได้รับวัคซีนเข็ม 1 เป็น Pfizer ระหว่าง 3-4 สัปดาห์

เข็ม 3 (booster) ต้องฉีดวัคซีนเชื้อตาย ครบ 2 เข็มมาไม่น้อยกว่า 4 เดือน นับถึงวันฉีดวัคซีน Pfizer เป็นวัคซีนเข็ม 3 
เข็มกระตุ้น (Refresh) ระยะเวลาหลังติดเชื้อวันสุดท้ายนานเกิน 3 เดือนก่อนฉีดวัคซีน

เอกสารที่ต้องเตรียม 

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ฉีดเข็ม 2 และ 3: ต้องมีหลักฐานแสดงว่าได้รับวัคซีนมาก่อนเรียบร้อยแล้ว

 

รพ.วชิระภูเก็ต เปิดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฟรี

โรงพยาบาลบางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

 • รพ.บางปลาม้า เปิดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฟรี สำหรับประชาชนอายุ 12-18ปี, 60ปีขึ้นไป (ยังไม่เคยฉีดวัคซีน) ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ อ.บางปลาม้าเท่านั้น โดยจะได้รับวัคซีนเข็ม 1 ไฟเซอร์ + เข็ม 2 ไฟเซอร์ ประชาชที่สนใจสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนในวันที่ 2 ธ.ค. 64 เวลา 9.00-14.00น.

 

รพ.บางปลาม้า เปิดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฟรี

 

โรงพยาบาลราชบุรี จ.ราชบุรี

 • ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 โดยโรงพยาบาลราชบุรี ประกาศให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฟรี (เข็ม1) ในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ณ โรงยิมเนเซี่ยม อ.เมือง จ.ราชบุรี  ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30น. 

สำหรับประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนมีดังนี้

 • ผู้มีอายุ 12-18 ปีขึ้นไป
 • ผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไป
 • หญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์
 • ผู้มีโรคประจำตัวได้แก่ โรคอ้วน มะเร็ง โรคไต โรคหัวใจ ถุงลมโป่งพอง โรคหลอดเลือดสมอง เบาหวาน 

 

รงพยาบาลราชบุรี เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฟรี (เข็ม1)

 

โรงพยาบาลขลุง จ.จันทบุรี

 • รพ.ขลุง เปิดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฟรี สำหรับประชาชนคนไทย(สัญชาติไทย)อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป  โดยจะเปิดให้ฉีดตั้งแต่วันที่ 2 - 3 ธันวาคม 2564  รับวันละ 1,000 คนต่อวัน ณ วัดวันยาวล่าง และจะเปิดรับบัตรคิวตั้งแต่เวลา 09.00 -13.00 น. 

 

รพ.ขลุง เปิดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฟรี

 

โรงพยาบาลบางจาก จ.สมุทรปราการ 

 • รพ.บางจาก ประกาศเปิดวอล์ค อิน  WALK-IN  ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฟรี สำหรับประชาชนที่ไม่เคยรับการฉีดวัคซีนโควิด -19 มาก่อน โดยจะได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 Pfizer + เข็มที่ 2 Pfizer  (ในอีก 4 สัปดาห์ถัดไป ) ประชาชนที่สนใจสามารถเข้ารับการฉีดได้ในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564  เริ่มเเจกบัตรคิว เวลา 6.00 น.  จำนวน 600 คิวณ สวนสาธารณะ เทศบาลเมืองลัดหลวงเฉลิมพระเกียรติ (ข้างวัดชมนิมิตร)

เงื่อนไข-คุณสมบัติการเข้ารับวัคซีน 
1.ประชาชนคนไทยที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนใดๆมาก่อนและผู้สูงอายุและผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง
2. เข็มกระตุ้นสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 และรักษาหายแล้ว อย่างน้อย 1 เดือน
3. เข็ม 2 สำหรับผู้ที่ได้รับเข็ม 1 มาจากที่อื่น
4. กระตุ้นเข็ม 3 สำหรับผู้ที่ฉีดซิโนเเวคและซิโนฟาร์มครบ2 เข็ม (ระยะห่างจากเข็ม2 อย่างน้อย 1 เดือน)
 

หลักฐานที่ต้องเตรียม
1. สมุดฝากครรภ์เล่มสีชมพู 
2. หลักฐานเพื่อยืนยันกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังเช่น ใบนัดการรักษา, ยารักษาโรค  หรือนำซองยาที่มีชื่อของตัวเองมาด้วย
3. บัตรประชาชนตัวจริง
4. ปากกาส่วนตัว
5. ใบรับรองแพทย์และผลการติดเชื้อโควิด
6. ใบรับรองการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือหมอพร้อม

 

รพ.บางจาก ประกาศเปิดวอล์ค อิน  WALK-IN  ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฟรี

โรงพยาบาลบางเสาธง จ.สมุทรปราการ

 • ศูนย์ฉีดวัคซีนวัดบัวโรย โรงพยาบาลบางเสาธง เปิดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฟรี เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 (กระตุ้นภูมิ) โดยให้บริการฉีดวันละ 800 คน ในวันที่ 2-3 ธันวาคม 2564 เวลา 07.00 น. -15.00 น. ณ วัดบัวโรย

 

โรงพยาบาลบางเสาธง เปิดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฟรี

 

โรงพยาบาลแปลงยาว จังหวัดชลบุรี

 • รพ.แปลงยาว เปิดให้ประชาชนวอล์ค อิน เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็ม 1 ไฟเซอร์ + เข็ม 2 ไฟเซอร์ วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-14.00 น. โดยประชาชนที่สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ได้นั้น จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
 1. ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 
 2. ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง (นำยาหรือสมุดประจำตัวมาด้วย)
 3. หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป
 4. เด็กอายุ 12 -17 ปี 

รพ.แปลงยาว เปิดให้ประชาชนวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนไฟเซอร์
 

โรงพยาบาลองครักษ์ จ.นครนายก

 • รพ.องครักษ์ เปิดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนโควิดสูตรๆต่าง (เข็ม1) อาทิ ไฟเซอร์ +ไฟเซอร์ ,แอสตร้าเซนเนก้า +ไฟเซอร์ ,ซิโนแวค + แอสตร้าเซนเนก้า โดยฉีดวันละ 500 คนต่อวัน ประชาชนที่สนใจสามารถวอล์ค อิน เข้ารับการฉีดตั้งแต่วันที่ 1- 5 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 -14.00 น. ณ รพ.องครักษ์ 

 

รพ.องครักษ์ เปิดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนโควิด
 

โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

 • โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ จัด Pfizer Day วันที่ 3 - 5 ธันวาคม 2564 โดยเปิดวอล์ค อิน Walk in ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 1 ,เข็ม 2 และ เข็ม 3 ประชาชนที่สนใจสามารถเช็ครายละเอียดดังนี้ 

วัน-เวลา สถานที่ฉีดวัคซีน 

วันที่ 3 ธันวาคม 2564

 • จำนวน 1,300 คน ที่อาคารโดม เวลา 08.00-12.00 น. (เริ่มแจกบัตรคิวเวลา 07.00 น.)

วันที่ 4 และ 5 ธันวาคม 2564 

 • จำนวน 100 คน ที่ห้องเบอร์ 17 อาคารอำนวยการ เวลา 08.00-12.00 น.

สำหรับเงื่อนไขการฉีดมีดังนี้ 

 • เข็ม 1 ท่านที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไปไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 มาก่อน
 • เข็ม 2 ท่านที่ได้รับเข็ม 1 AstraZeneca มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 เดือน
 • เข็ม 3  ท่านที่ได้รับ Sinovac หรือ Sinopharm เข็ม 2 มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน

เอกสารที่ต้องนำมาแสดง
1.บัตรประจำตัวประชาชน
2.ใบรับรองการรับวัคซีนโควิด-19 / แอปหมอพร้อม

 

โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ จัด Pfizer Day

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 

 • รพ.ร้อยเอ็ด ประกาศเปิดวอล์ค อิน Walk In ฉีดวัคซีนโควิดตั้งแต่วันที่ 1-5 ธ.ค.64 โดยประชาชนสามารถเลือกฉีดได้ 5 สูตร ทั้งไฟเซอร์ +ไฟเซอร์ ,แอสตร้าเซนเนก้า + ไฟเซอร์ ,แอสตร้าเซนเนก้า + แอสตร้าเซนเนก้า ,ซิโนแวค +ไฟเซอร์,ซิโนแวค + แอสตร้าเซนเนก้า  ส่วนกรณีที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว (ฉีดซิโนแวค หรือ ซิโนฟาร์ม 3-7 เดือน) สามารถเข้ารับเข็ม 3 โมเดอร์นา (วัคซีนมีจำนวนจำกัด) ในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

 

รพ.ร้อยเอ็ด ประกาศเปิดวอล์ค อิน Walk In ฉีดวัคซีนโควิด

 

 

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

 • ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ขยายเวลาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 เข็ม 1 ด้วยวัคซีนไฟเซอร์ pfizer สำหรับเด็กอายุ 12- 18 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2546 ถึง วันที่ 31 ธ.ค. 2552) โดยสามารถขอรับบริการฉีดวัคซีนแบบวอล์ค อิน  ลงทะเบียน ณ จุดฉีด (Walk in) ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ถึง 7 ธันวาคม 2564ณ ประตู 1 ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ  ช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 - 17.00 น.

เงื่อนไข - คุณสมบัติ

 • ฉีดวัคซีนเข็ม 1 ด้วยวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับเด็ก อายุตั้งแต่ 12 - 18 ปี
 • โดยเป็นเด็กที่ศึกษานอกระบบ / อยู่นอกระบบการศึกษา
 • หรือเด็กนักเรียน ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนจากจุดฉีดในสถานศึกษาใด
 • ทั้งคนไทย / ต่างชาติ / ต่างด้าว
 • โดยผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรม มาพร้อมเด็ก และต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษรในวันที่ฉีดยา

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ pfizer
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง