svasdssvasds

เช็ค 41 ยี่ห้อ หน้ากากอนามัยไม่ผ่านเกณฑ์

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
01 ธ.ค. 2564 เวลา 5:51 น. 10.8k

สภาองค์กรผู้บริโภค เปิด 41 ยี่ห้อ "หน้ากากอนามัย" ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ มอก. เช็คเลยมียี่ห้อไหนบ้าง พร้อมคำเเนะนำ ข้อสังเกต ควรเลือกซื้ออย่างไร

"หน้ากากอนามัย" เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตท่ามกลางสถานการณ์โควิด ยิ่งตอนนี้มีโควิดสายพันธุ์ใหม่ “โอไมครอน”ยิ่งต้องระมัดระวังการใช้ชีวิตให้มากขึ้น แล้วหน้ากากอนามัยควรเลือกซื้ออย่างไรเพื่อให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน หลายคนอาจสงสัย

วานนี้ (30 พฤศจิกายน 2564) สภาองค์กรของผู้บริโภค และ เครือข่ายนักวิชาการเพื่อผู้บริโภค แถลงผลการทดสอบ หน้ากากอนามัยชนิดใช้ครั้งเดียว มีการตรวจสอบคุณภาพ 60 ยี่ห้อ โดยเก็บข้อมูลระหว่าง 16 สิงหาคม - 3 ตุลาคม 2564

ส่งตรวจที่ห้องทดลองที่ได้มาตรฐาน ผลการทดสอบหลายยี่ห้อเป็นภาษาต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี และไม่ระบุว่าเป็นเกรดไหน  

การทดสอบแบ่งหน้ากากอนามัยออกเป็น หน้ากากอนามัยใช้งานทั่วไป จำนวน 14 ยี่ห้อ  หน้ากากอนามัยที่ใช้งานด้านการการแพทย์ทั่วไป (Medical Grade) และการใช้งานด้านศัลยกรรม (Surgical Grade) จำนวน 27 ยี่ห้อ

และหน้ากากกลุ่มอุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจตามมาตรฐาน N95 จำนวน 19 ยี่ห้อ โดยส่งไปทดสอบที่ห้องปฏิบัติการเพื่อขอรับมาตรฐานอุตสาหกรรม ปรากฏว่า ไม่ผ่านเกณฑ์ มอก. มากถึง 41 ยี่ห้อ

หน้ากากอนามัยใช้งานทั่วไป 14 ยี่ห้อ

11 ยี่ห้อไม่ผ่านเกณฑ์ ประกอบด้วย

 1. Zion  กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 99.05 มีค่าผลต่างความดัน 6.22 ราคาประมาณ 1.70 บาท
 2. Lepono  กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 98.84 มีค่าผลต่างความดัน 5.18 ราคาประมาณ 2.50 บาท
 3. Bestsafe  กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 98.38 มีค่าผลต่างความดัน 6.18 ราคาประมาณ 1.70 บาท
 4. I-Tec  กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 98.09 มีค่าผลต่างความดัน 4.15 ราคา 2.40 บาท
 5.  3M  กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 97.91 มีค่าผลต่างความดัน 4.15 ราคา 2.50 บาท
 6. Asproni  กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 96.70 มีค่าผลต่างความดัน 4.15 ราคา 7.30 บาท
 7. Fidens (กล่องชมพูขาว)  กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 96.23 มีค่าผลต่างความดัน 4.15 ราคาประมาณ 2 บาท
 8. Life Mask  กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 95.88 มีค่าผลต่างความดัน 6.22 ราคาประมาณ 1.70 บาท
 9. Microtex  กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 91.34 มีค่าผลต่างความดัน 4.15 ราคาประมาณ 1.40 บาท
 10. Lanzhi  กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 89.15 มีค่าผลต่างความดัน 1.04 ราคาประมาณ 1.70 บาท
 11. Yamada  กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 98.49 มีค่าผลต่างความดัน 5.18 ราคาประมาณ 2 บาท

หน้ากากอนามัยใช้งานด้านการแพทย์ทั่วไป และใช้งานด้านการแพทย์ด้านศัลยกรรม 27 ยี่ห้อ  มี24 ยี่ห้อไม่ผ่านเกณฑ์ ประกอบด้วย

 1. Next Health  กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 97.70 มีค่าผลต่างความดัน 5.18 ราคา 2 บาท
 2. Union Beef  กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 97.63 มีค่าผลต่างความดัน 8.29 ราคา 19.50 บาท
 3. Fidens (กล่องชมพูเข้ม)  กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 97.62 มีค่าผลต่างความดัน 4.15 ราคา 2.40 บาท
 4. Live SEF  กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 96.92 มีค่าผลต่างความดัน 3.11 ราคา 2.50 บาท
 5. Welcare  กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 96.91 มีค่าผลต่างความดัน 3.11 ราคา 2.50 บาท ซึ่งเป็นหนึ่ง 1 ใน 60 ยี่ห้อ ที่ระบุว่าได้รับมาตรฐาน มอก. 2424 - 2562
 6.  Nice Mask  กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 98.43 มีค่าผลต่างความดัน 5.18 ราคาประมาณ 2 บาท
 7. Topvalue Bestprice  กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 98.29 มีค่าผลต่างความดัน 5.18 ราคาประมาณ 3.20 บาท
 8. Medimask  กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 98.05 มีค่าผลต่างความดัน 5.18 ราคา 2.40 บาท
 9. Betex  กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 97.72 มีค่าผลต่างความดัน 4.15 ราคา 2.20 บาท
 10. Fresh Plus (กล่องสีฟ้า)  กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 97.62 มีค่าผลต่างความดัน 4.15 ราคา 1.80 บาท
 11. เคนโกะ  กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 97.40 มีค่าผลต่างความดัน 4.15 ราคาประมาณ 4.90 บาท
 12. G lucky  กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 96.92 มีค่าผลต่างความดัน 4.15 ราคา 2.20 บาท
 13. Hyguard  กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 96.85 มีค่าผลต่างความดัน 4.15 ราคา 2.40 บาท
 14. Hi-care  กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 93.90 มีค่าผลต่างความดัน 2.07 ราคา 3.30 บาท
 15. Fresh Plus (กล่องสีเขียว)  กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 97.10 มีค่าผลต่างความดัน 3.11 ราคาประมาณ 1.80 บาท
 16. Fresh Plus (กล่องสีน้ำเงิน)  กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 98.81 มีค่าผลต่างความดัน 6.22 ราคาประมาณ 1.80 บาท
 17. KSG (ซองเขียวเข้ม)  กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 98.46 มีค่าผลต่างความดัน 5.18 ราคา 2.50 บาท
 18. KF (ซอง)  กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 97.88 มีค่าผลต่างความดัน 3.11 ราคา 2.50 บาท
 19. Miss Med  กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 97.78 มีค่าผลต่างความดัน 4.15 ราคา 1.90 บาท
 20. Exta  กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 97.73 มีค่าผลต่างความดัน 4.15 ราคา 2.50 บาท
 21. KF (กล่อง)  กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 97.50 มีค่าผลต่างความดัน 3.11 ราคาประมาณ 2.20 บาท
 22. Watsons  กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 97.36 มีค่าผลต่างความดัน 4.15 ราคาประมาณ 2 บาท
 23. Nice Mask (กล่องสีเขียวอ่อน)  กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 95.19 มีค่าผลต่างความดัน 4.15 ราคาประมาณ 1.70 บาท
 24. Safe & Care  กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 97.94 มีค่าผลต่างความดัน 4.15 ราคา 2.50

6 ยี่ห้อที่ผ่านเกณฑ์แต่ไม่เป็นไปตามที่โฆษณา

 1. ไคเทคิ การ์ด รุ่นซาวายากะ  กรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ได้ร้อยละ 98.16 มีค่าผลต่างความดัน 15.24 ราคาประมาณ 13 บาท
 2. Ease Mask Zero (Alco)  กรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ได้ร้อยละ 98.05 มีค่าผลต่างความดัน 20.32 ราคา 35 บาท
 3. KSG (ซองเขียวอ่อน)  กรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ได้ร้อยละ 97.89 มีค่าผลต่างความดัน 16.26 ราคาประมาณ 10 บาท
 4. Unicharm กรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ได้ร้อยละ 97.24 มีค่าผลต่างความดัน 10.16 ราคา 18.25 บาท
 5. Watsons  กรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ได้ร้อยละ 96.79 มีค่าผลต่างความดัน 20.32 ราคา 3.90 บาท
 6.  Link care  กรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ได้ร้อยละ 95.48 มีค่าผลต่างความดัน 10.16 ราคา 35 บาท

6 ยี่ห้อไม่ผ่านเกณฑ์

 1. Cuwin Mask  กรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ได้ร้อยละ 99.98 มีค่าผลต่างความดัน 45.72 ราคา 26 บาท
 2. Cuwin Mask (True Shopping) : กรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ได้ร้อยละ 99.97 มีค่าผลต่างความดัน 40.64 ราคา 26 บาท
 3. Mini care  กรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ได้ร้อยละ 99.95 มีค่าผลต่างความดัน 50.8 ราคา 32 บาท
 4. Pharmatex  กรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ได้ร้อยละ 99.74 มีค่าผลต่างความดัน 50.8 ราคา 23 บาท
 5. Nobel mask กรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ได้ร้อยละ 99.65 มีค่าผลต่างความดัน 35.53 ราคา 25 บาท
 6. ซีพีทีโคว่า  กรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ได้ร้อยละ 92.69 มีค่าผลต่างความดัน 15.24 ประมาณ 26 บาท

คำเเนะนำ

การซื้อหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ อย่างน้อยต้องมีเลขทะเบียนของ อย. 

แท็กที่เกี่ยวข้อง