เช็คด่วน จุดฉีดวัคซีนโมเดอร์นา-ไฟเซอร์ จังหวัดตาก วันนี้ 1 ธ.ค.64

30 พฤศจิกายน 2564

เช็คจุดฉีดวัคซีน โมเดอร์นา สำหรับผู้ที่ไม่เคยฉีดวัคซีนโควิดมาก่อน พร้อมอัพเดทจุดให้บริการฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ กว่า 1,500 โดสในจังหวัดตากวันนี้ 1 ธ.ค. 64

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก ประกาศชี้แจงการแจกคิวฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 โมเดอร์นา สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน เนื่องจากมีกระแสความประสงค์ฉีดวัคซีน โมเดอร์นา MODERNA จากประชาชนค่อนข้างมากทางโรงพยาบาลฯ จึงขอจัดลำดับการแจกคิวที่มีจำนวนจำกัดเพียง 600 โดส ดังนี้

ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564

ตั้งแต่เวลา 07.00 - 08.30 น.

  • แจกคิวให้เฉพาะประชาชนภูมิลำเนาอำเภอเมืองตาก (ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน)

ตั้งแต่เวลา 08.30 - 10.00 น.

  • แจกคิวคละ สำหรับประชาชนภูมิลำเนาอำเภอเมืองตาก และอนุโลมภูมิลำเนาต่างอำเภอ/ต่างจังหวัด ที่มาพักอาศัย-ทำงาน อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองตาก

สิ่งที่ต้องเตรียมมาด้วย

  • บัตรประชาชน + ปากกา

จุดฉีดวัคซีน  : ณ บริเวณข้างอาคาร 80 พรรษามหาราชันย์ (สนามแบดมินตันเทศบาลเมืองตาก)

พร้อมกันนี้ยังได้อัพเดตจุดรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ประจำวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 ดังต่อไปนี้ 

เข็ม 1 โมเดอร์นา (Moderna) จำนวน 600 โดส 

  • เวลา 07.00-11.00 น. ณ ตลาดวังหิน ทิศใต้ ข้างสนามแบดมินตันเทศบาลเมืองตาก 

เข็ม 1, 2, 3 Pfizer จำนวน 480 โดส

  • เวลา 09.00-12.00 น. ณ ตลาดกลางธุรกิจชุมชนเทศบาลเมืองตาก (ข้าง กศน.ตาก)

 

เข็ม 1, 2, 3 Pfizer จำนวน 480 โดส

  • เวลา 08.00-12.00 น. ณ รพ.สต.ห้วยเหลือง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุมยอม ต.แม่ท้อ  

เข็ม 1, 2, 3 Pfizer รวม 600 โดส

  • เวลา 08.00-11.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวใต้ ต.หนองบัวใต้ 
  • เวลา 13.00-15.00 น. ณ วัดท่าเล่ ต.หนองบัวใต้ 

เช็คด่วน จุดฉีดวัคซีนโมเดอร์นา-ไฟเซอร์ จังหวัดตาก วันนี้ 1 ธ.ค.64