วันหยุดเดือนธันวาคม 2564 มีวันหยุดพิเศษเพิ่มเติมวันไหน เช็คเลยที่นี่

30 พ.ย. 2564 | 06:50 น.

รู้ยัง!เดือนธันวาคม 2564 มีวันหยุดราชการกรณีพิเศษเพิ่มเติมมาอีก 1 วัน จะเป็นวันไหน เช็คเลย พร้อมตรวจสอบวันหยุดราชการ วันหยุดยาวเดือนธันวาคมทั้งหมดที่นี่

เดือนธันวาคม 2564 มีวันหยุดเพิ่มมาอีก 1 วัน โดยเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษประจำภาคตะวันออก หรือวันหยุดประจำภาคตะวันออก ซึ่งรัฐบาลประกาศให้วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 วันพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นวันหยุดประจำภาคตะวันออก 

 

สำหรับจังหวัดที่จะได้รับสิทธิวันหยุดประจำภาคตะวันออกนั้น มีด้วยกัน 8 จังหวัดได้แก่ 

 1. ชลบุรี
 2. ระยอง
 3. จันทบุรี
 4. ตราด
 5. ฉะเชิงเทรา
 6. นครนายก
 7. ปราจีนบุรี
 8. สระแก้ว
   

อนึ่งการเลือกวันหยุดประจำภาคตะวันออกในครั้งนี้ ครม.ให้เหตุผลว่าเนื่องจากพื้นที่ภาคตะวันออกเป็นเส้นทางและฐานพักแรม ที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมกำลังพล ฝึกอาวุธ สะสมเสบียงก่อนจะยกทัพเข้ากรุงศรีอยุธยาเพื่อกอบกู้อิสรภาพและเอกราชให้ชาติไทย
 

ขณะที่วันหยุดราชการ - วันหยุดอื่นๆในเดือนธันวาคม 2564 มีดังต่อไปนี้

 

 • วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 
 • วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564  วันรัฐธรรมนูญ
 • วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 วันหยุดราชการประจำภาคตะวันออก วันพระเจ้าตากสินมหาราช 
 • วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564 วันสิ้นปี
   

วันหยุดราชการ - วันหยุดยาว -วันหยุดประจำภาคตะวันออก