svasdssvasds

ชมรมวิทยาการพลังงาน รับรอง “นำชัย” เป็นประธานกรรมการปี 2565

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
26 พ.ย. 2564 เวลา 9:10 น.

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ของชมรมวิทยาการพลังงาน (ชวพน.) วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ที่ประชุมมีมติรับรองนายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล ประธาน วพน.4 เป็นประธานกรรมการ ชวพน.คนใหม่

 

พร้อมกันนี้ได้รับรองคณะกรรมการประจำปี 2565 จำนวน 45 คน พร้อมให้การรับรองบัญชีรายรับ-รายจ่าย ปี 2562-2564  และงบดุลปี 2564 ในการนี้นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ์ ประธาน ชวพน.ปี 2562-2564 พร้อมคณะร่วมแสดงความยินดี

 

สำหรับรายชื่อคณะกรรมการประจำปี 2565 ในส่วนของที่ปรึกษากิตติศักดิ์ ได้แก่ นายโยธิน  ดำเนินชาญวนิชย์ ประธาน วพน.1, นายกำธร  วังอุดม ประธาน วพน.2 และนายประเสริฐ  บุญสัมพันธ์ ประธาน วพน.3 , ประธานกรรมการ นายนำชัย  หล่อวัฒนะตระกูล(ประธาน วพน.4)

 

ชมรมวิทยาการพลังงาน รับรอง “นำชัย” เป็นประธานกรรมการปี 2565

 

ส่วนรองประธานกรรมการ ได้แก่ นายศิริชัย  โรจนพฤกษ์ (ประธาน วพน.5), นายสิทธิชัย  โควสุรัตน์ (ประธาน วพน.6),นายฐนนท์ศรณ์  เลิศฤทธิ์ศิริกุล (ประธาน วพน.7), นายไพศาล  พิสุทธิ์วัชระกุล (ประธาน วพน.8), นายพิเชษฐ  สิทธิอำนวย (ประธาน วพน.9), นายปลิว  ตรีวิศวเวทย์ (ประธาน วพน.10), นายคณพศ นิจสิริภัช (ประธาน วพน.11), นายพินิจ  จารุสมบัติ (ประธาน วพน.12), นายวิวัฒน์  เลาหพูนรังษี (ประธาน วพน.13), นายจรัญ  วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ (ประธาน วพน.14) และนายชัยวัฒน์  ทองคำคูณ (ประธาน วพน.15)

 

ชมรมวิทยาการพลังงาน รับรอง “นำชัย” เป็นประธานกรรมการปี 2565

 

สำหรับผลการดำเนิงานของ ชวพน.ระหว่างปี 2562-2564 อาทิ การจัดปาฐกถาพิเศษ “พลังงานไทยยุคดิสรัปชั่น”, เปิดอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงานรุ่น 14, เลี้ยงแสดงความยินดีสมาชิก ชวพน.ที่ได้รับพระราชทานราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา (สว.),พิธีรับพระราชทานหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจ ครั้งที่ 2, เปิดอบมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงานรุ่น 15,บริจาคเงิน 3 ล้านบาทให้กับโรงพยาบาล 20 แห่งทั่วประเทศ , จัดแข่งขันกอล์ฟประชับมิตร ชวพน. (วพน. 1-15)  เป็นต้น

 

ชมรมวิทยาการพลังงาน รับรอง “นำชัย” เป็นประธานกรรมการปี 2565

 

คลิปผลการดำเนินงานของชมรมวิทยาการพลังงานระหว่างปี 2562-2564

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด