"ปตท." คว้า 3 รางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Award 2021

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
25 พ.ย. 2564 เวลา 10:56 น. 20

ปตท. รับ 3 รางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Award 2021 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตอกย้ำความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยว่า ปตท. ได้รับรางวัล 3 พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ หรือ Thailand Corporate Excellence Award 2021 
ทั้งนี้ 3 สาขารางวัล ประกอบด้วย ความเป็นเลิศด้านการตลาด (Marketing Excellence) ,ความเป็นเลิศด้านการบริหารทางการเงิน (Finance Management Excellence) และความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) 

สะท้อนความมุ่งมั่นดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนในทุกมิติอย่างสมดุล เพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันต่อสถานการณ์โลกในปัจจุบัน พร้อมเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ให้สังคมมีความเข้มแข็งและเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
สำหรับงาน Thailand Corporate Excellence Award 2021 จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แท็กที่เกี่ยวข้อง