ส่องหมวดป้ายทะเบียนรถสีซีดจาง รับสิทธิเคลือบสีใหม่ฟรี เช็คเลย

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
25 พ.ย. 2564 เวลา 13:41 น. 271

“กรมขนส่ง” ย้ำป้ายทะเบียนรถสีซีดจาง สามารถติดต่อขอยื่นเคลือบสีป้ายทะเบียนใหม่ฟรี สิ้นสุด 31 ธ.ค.นี้ พร้อมเปิดหมวดทะเบียนรถมีกลุ่มใดบ้าง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ล่าสุดกรมขนส่งทางบก (ขบ.) ให้เจ้าของรถนำแผ่นป้ายทะเบียนรถที่สีตัวอักษร หมายเลขทะเบียน หรือตัวอักษรบอกชื่อจังหวัดซีดจาง มาเคลือบสีแผ่นป้ายทะเบียนใหม่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งจะสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการในวันที่ 31 ธันวาคมนี้ นั้น พบว่ามีป้ายทะเบียนรถซีดสีจางทั้งหมด 74 จังสวัด โดยส่วนใหญ่จะพบในหมวด 3กก-4กฆ กรุงเทพมหานคร รวมถึงบางหมวดของต่างจังหวัด ปัจจุบันพบว่า มีการยื่นคำขอรวมทั่วประเทศมากกว่า 7,200 ราย โดยที่บางรายพบสาเหตุสีหลุดลอกมาจากการใช้งาน หรือการขัดล้างที่ไม่ถูกวิธี ซึ่งสามารถขอรับแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ทดแทนของเดิมได้เช่นกัน แต่จะมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายละ 100 บาท ทั้งนี้สามารถตรวจสอบหมวดแผ่นป้ายทะเบียนซีดจาง  คลิก

 

 

 


สำหรับหลักฐานการในการติดต่อขอรับสิทธิเคลือบสีตัวอักษารบนแผ่นป้ายทะเบียนรถ ดังนี้
1.ใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือสำเนา 
2.บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ 
2.1กรณีเป็นนิติบุคคลให้ใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
2.2กรณีเจ้าของรถที่ไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ 

ทั้งนี้ในส่วนของขั้นตอนเติดต่อคลือบสีตัวอักษารบนแผ่นป้ายทะเบียนรถ ดังนี้
1.หลังเตรียมเอกสารข้างต้นครบแล้ว สามารถติดต่อขอเคลือบสีใหม่ได้ที่งานแผ่นป้ายทะเบียนรถ อาคาร 7 กรมการขนส่งทางบกโดยตรง 
2.สามารถรอรับได้ภายในวันที่ติดต่อทันที 
3.ยื่นความประสงค์ได้ที่สำนักงานขนส่งที่รถนั้นจดทะเบียนหรืออยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อให้สำนักงานขนส่งที่รับแจ้งจัดส่งแผ่นป้ายทะเบียนเข้ามาเคลือบสีที่กรมการขนส่งทางบกใช้ระยะเวลาดำเนินการรวมจัดส่งไม่เกิน 7 วันทำการ 
3.1เจ้าของรถใช้ใบนัดรับแผ่นป้ายทะเบียนรถเป็นหลักฐานชั่วคราวแสดงกับเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่แทนแผ่นป้ายทะเบียนรถที่อยู่ระหว่างส่งเคลือบสีได้ 

 

 

 

อย่างไรก็ตามแผ่นป้ายทะเบียนรถที่ต้องการเคลือบสีใหม่ ต้องผ่านการทำความสะอาดเบื้องต้น และอยู่ในสภาพสมบูรณ์ เช่น ไม่บิดงอ เจาะรู เป็นต้น 

ส่องหมวดป้ายทะเบียนรถสีซีดจาง  รับสิทธิเคลือบสีใหม่ฟรี เช็คเลย

แท็กที่เกี่ยวข้อง