เช็กที่นี่ ขั้นตอน-หมวดแผ่นป้ายทะเบียนรถ กรมการขนส่งทางบก เคลือบสีใหม่ให้ฟรี

24 ก.พ. 2564 เวลา 22:00 น. 8.6k

ข่าวดี! กรมการขนส่งทางบก แจ้งเจ้าของรถ แผ่นป้ายทะเบียนรถสีซีดจาง ติดต่อขอเคลือบสีใหม่ได้ฟรี เช็กหมวด-ขั้นตอน-เอกสารที่ต้องใช้ สรุปครบที่นี่

แจ้งข่าวดีสำหรับคนมีรถที่ป้ายทะเบียนสีซีดจาง มองไม่ชัด กรมการขนส่งทางบกเปิดให้ติดต่อขอเคลือบสีใหม่ได้ฟรี โดยนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เจ้าของรถที่พบว่า แผ่นป้ายทะเบียนมีสีบนตัวอักษร หมายเลขทะเบียน หรือตัวอักษรบอกชื่อจังหวัดซีดจาง ซึ่งส่วนใหญ่จะพบในหมวด "3กก – 4กฆ" กรุงเทพมหานคร และบางหมวดของต่างจังหวัด

สำหรับแผ่นป้ายทะเบียนที่ กรมการขนส่งทางบก ผลิตและออกให้ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งอาจเกิดจากสารที่เป็นส่วนผสมของสีที่มีคุณลักษณะและการผสมที่ไม่เหมือนหรือเท่ากัน ทำให้มีอายุการใช้งานที่สั้นลงกว่าปกติ เจ้าของรถสามารถนำแผ่นป้ายทะเบียนมาเคลือบสีแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.2564 

ขั้นตอนและเอกสารประกอบ 

-ถอดและทำความสะอาด แผ่นป้ายทะเบียนรถที่ต้องการเคลือบสีใหม่ 

-แผ่นป้ายทะเบียนต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุด บิดงอ หรือเจาะรู เป็นต้น

เอกสารที่ใช้ประกอบ  

-นำใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือสำเนา หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ

-กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

-กรณีเจ้าของรถไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ 

สถานที่ติดต่อขอเคลือบสีแผ่นป้ายทะเบียนใหม่

-ติดต่อโดยตรง ที่งานแผ่นป้ายทะเบียนรถ อาคาร 7 กรมการขนส่งทางบกโดยตรงสามารถรอรับได้ภายในวันที่ติดต่อทันที 

-หรือยื่นความประสงค์ได้ที่สำนักงานขนส่งที่รถนั้นจดทะเบียน หรือ อยู่ในความรับผิดชอบ ใช้ระยะเวลาดำเนินการ รวมจัดส่งไม่เกิน 7 วันทำการ 

อย่างไรก็ดี ในช่วงเวลาการส่งแผ่นป้ายเพื่อเคลือบสีใหม่ เจ้าของรถสามารถใช้ใบนัดรับแผ่นป้ายทะเบียนรถเป็นหลักฐานชั่วคราวแสดงกับเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่แทนแผ่นป้ายทะเบียนรถที่อยู่ระหว่างส่งเคลือบสีได้ 

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบหมวดแผ่นป้ายทะเบียนซีดจางได้ที่ เว็บไซต์ กรมการขนส่งทางบก 

ส่วนแผ่นป้ายทะเบียนรถไม่ได้อยู่ในหมวด “3กก – 4กฆ” กรุงเทพมหานคร หรือแผ่นป้ายทะเบียนที่มิได้ผลิตและออกให้ระหว่างวันที่ 1 ส.ค. – 31 ธ.ค.57 หรือ พบว่า สาเหตุสีหลุดลอกมาจากการใช้งาน การขัดล้างที่ไม่ถูกวิธี แผ่นป้ายทะเบียนรถชำรุดจากสาเหตุอื่น หรือสูญหาย

เจ้าของรถสามารถติดต่อขอรับแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ทดแทนของเดิม ได้ที่ สำนักงานขนส่งที่รถนั้น จดทะเบียนหรืออยู่ในความรับผิดชอบ เจ้าของรถต้องเสียค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายแผ่นละ 100 บาท

ทั้งนี้ เพื่อรักษาและยืดอายุการใช้งานแผ่นป้ายทะเบียนรถ ขอให้เจ้าของรถให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาแผ่นป้ายทะเบียนรถให้ถูกวิธี ไม่ใช้น้ำยาขัดล้างถูรุนแรงบริเวณแผ่นป้าย ตัวอักษรหรือตัวเลข ให้ใช้น้ำเปล่าหรือน้ำผสมแชมพูอ่อนๆ และใช้ผ้านุ่มบางหรือสำลีเช็ดทำความสะอาด

ส่วนเจ้าของรถที่ต้องการใส่กรอบแผ่นป้ายทะเบียนเพื่อป้องกันการชำรุดก็สามารถกระทำได้ โดยต้องเป็นกรอบใสที่มองเห็นรายละเอียดของแผ่นป้ายทะเบียนรถได้ชัดเจน ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของกรอบบดบังส่วนที่เป็นหมวดอักษร หมายเลขทะเบียน และตัวอักษรบอกชื่อจังหวัดโดยเด็ดขาด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานขนส่งทุกแห่ง หรือโทรสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: