กทม.เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา เช็คตำแหน่งว่าง เงินเดือนที่นี่

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
25 พ.ย. 2564 เวลา 12:25 น. 1.2k

เช็คด่วน! กรุงเทพมหานคร ประกาศรับสมัครงาน 44 อัตรา ตรวจเช็คตำแหน่งงาน เงินเดือน คุณสมบัติ และช่องทางการสมัครงานได้ที่นี่

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 กรุงเทพมหานคร ได้ประกาศว่าหน่วยงานในสังกัดได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ,สำนักงานเขตยานนาวา,สำนักงานเขตบางซื่อ และ สำนักงานเขตพระโขนง  เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา โดยผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียด คุณสมบัติ วัน -เวลา ที่เปิดรับสมัคร พร้อมช่องทางการสมัครทั้งหมดได้ดังนี้ 

 

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 

เปิดรับสมัครและคัดเลือกจ้างเหมารายบุคคล ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป สังกัดกองพิทักษ์ระบบคุณธรรม สำนักงาน ก.ก. จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,190 บาท สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. 0 2214 6611 ในวันและเวลาราชการ

 

สำนักงานเขตยานนาวา

เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตยานนาวา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 18 อัตรา
 

ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตยานนาวา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พ.ย. 64 ภาคเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.30 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2294 4422
 

สำนักงานเขตบางซื่อ


เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานเขตบางซื่อ จำนวน 5 ตำแหน่ง รวม 6 อัตรา ได้แก่ 


1. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 2 อัตรา
2. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา 
3. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถสูบสิ่งปฏิกูล) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา 
4. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถเก็บไขมัน) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา 
5. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถตัดแต่งกิ่งไม้ไฮโดรลิก) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา

 

ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตบางซื่อ ตั้งแต่วันที่ 1 - 9 ธ.ค. 64 ภาคเช้าเวลา 08.00 - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2586 9977

สำนักงานเขตพระโขนง 

 

เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดฝ่ายโยธา ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตพระโขนง รวม 20 อัตรา ได้แก่


 1. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา
 2. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (โยธา) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา 
3. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 3 อัตรา 
4. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 5 อัตรา 
5. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 6 อัตรา 
6. ตำแหน่งพนักงานสวนสาธารณะ อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 3 อัตรา  7. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถย่อยกิ่งไม้) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา

 

ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตพระโขนง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 ธ.ค. 64 ภาคเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2311 2510

แท็กที่เกี่ยวข้อง