กรมชล จ่อจ้างงานปี 65 ช่วยเกษตรกร 7.5 หมื่นคน

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
24 พ.ย. 2564 เวลา 6:35 น. 174

กรมชลประทาน จัดสรรงบ 4.4 พันล้านบาท เดินหน้าจ้างงาน 7.5 หมื่นคน เริ่มแล้วกว่า 2,000 คน ซ่อมแซม บำรุงรักษา ขุดลอก ปรับปรุงงานชลประทาน หวัง สร้างรายได้ทดแทน บรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรและประชาชนทั่วประเทศ

24 พฤศจิกายน 2564 นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้ดำเนินการตามนโยบายการช่วยเหลือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยการดำเนินโครงการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ในปีงบประมาณ 2565 เพื่อปฏิบัติงานซ่อมแซม บำรุงรักษา ขุดลอก ปรับปรุงงานชลประทาน โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งานก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน แก้มลิง การจัดการคุณภาพน้ำ

รวมทั้งโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ทดแทนจากการว่างเว้นการทำการเกษตร โดยในปีนี้ มีแผนจ้างแรงงานวงเงินกว่า 4,465 ล้านบาท สามารถจ้างแรงงานได้ประมาณ 75,000 คน ระยะเวลาการจ้างอยู่ระหว่าง 1 - 10 เดือน วงเงินจ้างแรงงานอยู่ระหว่าง 8,700 – 87,000 บาท/คน โดยเกณฑ์การจ้างแรงงานจะพิจารณากลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม ดังนี้

1.เกษตรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรหรือเกษตรกรในพื้นที่

2.สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำของกรมชลประทานในพื้นที่

3.ประชาชน และผู้ใช้แรงงานทั่วไป

4.หากแรงงานในพื้นที่มีไม่เพียงพอให้พิจารณาจ้างเกษตรกรหรือแรงงานในพื้นที่ใกล้เคียง จากหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด และลุ่มน้ำ ตามลำดับ

ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 64) มีการจ้างแรงงานทั่วประเทศไปแล้ว 2,155 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 2.87 ของแผนฯ

สำหรับจังหวัดที่มีผลการจ้างแรงงานมากที่สุด 3 ลำดับ ได้แก่

  1. จังหวัดเชียงใหม่ 621 คน
  2. จังหวัดร้อยเอ็ด 312 คน
  3. จังหวัดกาฬสินธุ์ 186 คน

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนให้พี่น้องเกษตรกร และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมหรือทดแทนจากการสูญเสียรายได้ด้านการเกษตร หากเกษตรกรหรือประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถติดต่อสอบถามหรือสมัครได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือทางสายด่วนกรมชลประทาน 1460 ชลประทานบริการประชาชน

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง