พอช.-กคช. แจงกมธ.ปม “บ้านเคหะสุขประชา-แฟลตคนจน” บนที่ดินรถไฟ-ราชพัสดุ

18 พฤศจิกายน 2564

พอช.-กคช.รุดแจงกรรมาธิการ สภาฯ ปม “บ้านเคหะสุขประชา” และโครงการสร้างแฟลตคนจน บนที่ดินรถไฟ-ราชพัสดุ ยันเป้าหมายชัดช่วยชาวบ้าน 36 จว.เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เมื่อวันที่ 18 พ.ย.นายปฎิภาณ จุมผา  รักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ มอบหมายให้นายสยาม นนท์คำจันทร์  โฆษก พอช. และนายสุริยะบุศร์ สดเเสงจันทร์ หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเป็นผู้แทนสถาบัน  พอช.ร่วมกับนายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ นายมงคล จันทษี ผู้ช่วยผู้ว่าการเคหะแห่งชาติเข้าชี้แจงต่อกรรมาธิการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร 
 

ที่ห้องประชุมกรรมาธิการ 305 อาคารรัฐสภา เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการบ้านเคหะสุขประชาและโครงการสร้างแฟลตคนมีรายได้น้อยบนที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ราชพัสดุ เสนอเข้าที่ประชุมโดยนายปดิพัทธ์ สันติภาดา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ (ส.ส.)จังหวัดพิษณุโลก เขต 1 พรรคก้าวไกล และนางสาวฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนนันต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขต 13 พรรคพลังประชารัฐ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
 


ทั้งนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวได้มีการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ตามแผนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย ผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบราง ที่มีเป้าหมาย 36 จังหวัด 397 ชุมชน 39,848 หลัง
 

ตามแนวทางโครงการบ้านมั่นคง มีรูปแบบ จำนวน 3 รูปแบบ คือ การปรับปรุง หรือก่อสร้างใหม่ในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยในที่ดินแปลงเดิม หรือบริเวณอื่นใกล้เคียง รูปแบบการสร้างใหม่ในที่ดินของรัฐแปลงใหม่ในบริเวณใกล้เคียง และรูปแบบการซื้อที่ดินแปลงใหม่มารองรับ
 


ทั้ง 3 รูปแบบ เป็นการดำเนินการโดยสหกรณ์เคหะสถานบ้านมั่นคง เพื่อสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัย พัฒนาชุมชนชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และให้แผนการพัฒนาระบบรางของประเทศไทยบรรลุเป้าหมายต่อไปตามเจตนารมย์”คืนพื้นที่สร้างราง สร้างบ้าน สร้างคน สร้างชุมชน เพื่อสังคมที่ยั่งยืน”