ประกันสังคม ม.33 ม.39 ผู้ประกันตน 50 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี เช็กเลย

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
18 พ.ย. 2564 เวลา 3:57 น. 460

ประกันสังคม ม.33 ม.39 ผู้ประกันตน อายุ 50 ปีขึ้นไป  ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี  "ประกันสังคม"ขยายเวลาถึง 31 ธ.ค.64 

สำนักงานประกันสังคมขยายเวลาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ฟรี เพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ผู้ประกันตน

ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ได้ที่ สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดปีละ 1 ครั้ง

 

ประกันสังคม ม.33 ม.39 ผู้ประกันตน 50 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี เช็กเลย

ในปีนี้ได้ให้บริการช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา แต่เนื่องจากมีผู้ประกันตนกลุ่มเสี่ยงยังไม่เข้ารับบริการวัคซีนเป็นจำนวนมาก จึงขยายเวลาสำหรับผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้สามารถเข้ารับบริการวัคซีนได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

กรณีสถานพยาบาลตามสิทธิของผู้ประกันตน ไม่มีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้บริการ กรุณาติดต่อ 02-9562500-10

แนะนำให้เว้นระยะระหว่างวัคซีนโควิด-19 และ วัคซีนชนิดอื่นเป็นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปฏิกิริยาจากการฉีดวัคซีนพร้อมกัน

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

แท็กที่เกี่ยวข้อง