svasdssvasds

ตรวจสุขภาพฟรีสิทธิประกันสังคม ชวนผู้ประกันตน ม.33 ม.39 อย่าลืมใช้สิทธิ

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
01 ธ.ค. 2564 เวลา 23:05 น. 33.6k

ตรวจสุขภาพฟรีใช้สิทธิประกันสังคม ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 สามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการ ในโรงพยาบาลที่ร่วมโครงการ ฯ เช็คเงื่อนไขรายละเอียดที่นี่

"ตรวจสุขภาพสิทธิประกันสังคม"  สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ร่วมขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงแรงงาน เพื่อดูแลสุขภาพของผู้ประกันตนเชิงรุกในทุกมิติ โดยให้สิทธิผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39  เข้ารับการตรวจสุขภาพกับสถานพยาบาลที่สมัครเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพกับสำนักงานประกันสังคม ซึ่งกำหนดให้ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 

ตรวจสุขภาพใช้สิทธิประกันสังคม ฟรี 14 รายการ  มีเกณฑ์รายละเอียดดังนี้

 

การตรวจร่างกายตามระบบ
 

ตรวจคัดกรองทางการได้ยิน Finger Rub Test

 • อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ตรวจได้ 1 ครั้งต่อปี

 

การตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุข

 • อายุ 30-39 ปี ตรวจทุก 3 ปี
 • อายุ 40-54 ปี  ตรวจทุกปี 
 • 55 ปีขึ้นไป  ตรวจตามความเหมาะสมหรือมีความเสี่ยง

 

ตรวจสายตาโดยการดูแลของจักษุแพทย์

 • อายุตั้งแต่ 40 – 54 ปี ตรวจได้ 1 ครั้ง
 • 55 ปีขึ้นไป ตรวจทุก 1 - 2 ปี

 

ตรวจสายตาด้วย Snellen Eye Chart

 • อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ตรวจได้ 1 ครั้งต่อปี

 

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

 

ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC

 • อายุตั้งแต่ 18 – 54 ปี สามารถตรวจได้ 1 ครั้ง
 • อายุตั้งแต่ 55 – 70 ปีขึ้นไป ตรวจได้ 1 ครั้งต่อปี

 

ตรวจปัสสาวะ UA

 • อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ตรวจได้ 1 ครั้งต่อปี

 

การตรวจสารเคมีในเลือด

 

ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FPG

 • อายุตั้งแต่ 35 – 54 ปี ตรวจทุกๆ 3 ปี
 • อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ตรวจได้ 1 ครั้งต่อปี

 

ตรวจการทำงานของไต CR

 • อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ตรวจได้ 1 ครั้งต่อปี

 

ตรวจไขมันในเส้นเลือดชนิด Total & HDL Cholesterol

 • อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ตรวจทุกๆ 5 ปี
   


 

การตรวจอื่นๆ

 

ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี HBsAG

 • สำหรับผู้ที่เกิดก่อน พ.ศ. 2535 สามารถตรวจได้ 1 ครั้ง

 

ตรวจมะเร็งปากมดลูก Pap Smear

 • อายุตั้งแต่ 30 – 54 ปี ตรวจทุกๆ 3 ปี
 • อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสมหรือตามความเสี่ยง

 

ตรวจมะเร็งปากมดลูก วิธี Via 

 • อายุตั้งแต่ 30 - 54 ปี ตรวจทุก 5 ปี 
 • อายุ 55ปี ขึ้นไป แนะนำให้ตรวจ Pap Smear

 

ตรวจเลือดในอุจจาระ FOBT

 • อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ตรวจได้ 1 ครั้งต่อปี

 

ตรวจเอกซเรย์ปอด Chest X-Ray

 • อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป สามารถตรวจได้ 1 ครั้ง

 

ด้านนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคม ขอเชิญชวนให้ผู้ประกันตนที่สนใจเข้ารับการตรวจสุขภาพ โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพได้ที่ www.sso.go.th

 

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่งทั่วประเทศ และที่หมายเลขโทรศัพท์ 1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง)
 

ตรวจสุขภาพฟรีสิทธิประกันสังคม ชวนผู้ประกันตน ม.33 ม.39 อย่าลืมใช้สิทธิ

แท็กที่เกี่ยวข้อง