svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ผู้ประกันตน ม.33 วอล์คอินฉีดวัคซีนโควิดเข็มสองฟรี 2 นอกสถานที่ เช็คด่วน

18 พฤศจิกายน 2564

ผู้ประกันตน ม.33 วอล์คอินฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 2 ฟรี นอกสถานที่ สองวันสุดท้าย ตรวจสอบสถานที่เข้ารับการฉีดวัคซีนได้ที่นี่

18 พฤศจิกายน 2564 แจ้งเตือนผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ประสงค์ต้องการรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2 วันนี้ที่ศูนย์ฉีดวัคซีน บริษัท รักษาความปลอดภัยกัทส์ อินเวสติเกชั่น จำกัด (Guts Investigation Security Guard Co.,Ltd.) 

เปิดให้บริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ให้แก่ผู้ประกันตน มาตรา 33 (ม.33) จนถึงวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นี้เท่านั้น ขอให้ผู้ประกันตนที่ได้รับ SMS มาให้ตรงตามนัดหมาย

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 เลยวันนัดหมายก่อนหน้านี้ขอให้วอล์คอิน Walk In เข้ามาเพื่อรับบริการฉีดวัคซีนได้ภายในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นี้ ได้ดังนี้

  • รอบเช้า ตั้งแต่เวลา 07.30 -12.00 น.
  • รอบบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 -15.00 น.

กรณีมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กเพจ Guts Investigation Security Guard Co.,Ltd. บริษัท รักษาความปลอดภัย

ก่อนหน้านี้ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้เปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิดฟรีมาตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน ที่ผ่านมา ครอบคลุม 12 เขตพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานคร รวม 26 จุดฉีด 

โดยเริ่มฉีดวัคซีนเข็ม 2 ตั้งแต่เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ตามสูตรการฉีด ดังนี้ สูตรแรก (AZ+AZ) คือ ผู้ประกันตนที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 เป็น AstraZeneca และจะครบกำหนดฉีดเข็ม 2 ภายใน 12-16 สัปดาห์ ก็จะฉีดเข็มที่ 2 เป็นวัคซีนยี่ห้อ AstraZeneca เหมือนเดิม โดยผู้ประกันตนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับเข็ม 1 ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน ถึง 21 กรกฎาคม 2564 จะได้รับเข็ม 2 ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม ถึง 28 กันยายน 2564

ผู้ประกันตน ม.33 วอล์คอินฉีดวัคซีนโควิดเข็มสองฟรี 2 นอกสถานที่ เช็คด่วน

ส่วนกลุ่มฉีดสูตร 2 (SV+AZ) แบบฉีดสลับวัคซีน ตามมติของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 คือ ผู้ประกันตนที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกเป็นยี่ห้อ Sinovac จะได้รับเข็ม 2 ภายใน 3 – 4 สัปดาห์ เป็น ยี่ห้อ AstraZeneca ทั้งหมดเช่นกัน โดยผู้ประกันตนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับเข็ม 1 ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม ถึง 6 สิงหาคม 2564 จะได้รับเข็ม 2 ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม ถึง 27 สิงหาคม 2564

ขณะที่ผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกลุ่มจังหวัดภาคผลิตสำคัญ 5 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร และนครปฐม ที่ได้รับวัคซีนตามสูตร 2 (SV+AZ) ตั้งแต่ 22 กรกฎาคม ถึง 13 สิงหาคม 2564 จะได้รับเข็ม 2 เป็นยี่ห้อ AstraZeneca ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม ถึง 27 สิงหาคม 2564

ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกลุ่มจังหวัดภาคผลิตสำคัญ EEC และสมุทรปราการ ที่ได้รับวัคซีนตามสูตร 2 (SV+AZ) ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม – 20 สิงหาคม 2564 จะได้รับเข็ม 2 เป็นยี่ห้อ AstraZeneca ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม – 10 กันยายน 2564 โดยสำนักงานประกันสังคมจะส่งแจ้งนัดหมายให้ผู้ประกันตนทราบล่วงหน้าผ่าน SMS เข้าโทรศัพท์มือถือให้ผู้ประกันตนทราบตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคมที่ผ่านมา