svasdssvasds

อัพเดทจุดฉีดวัคซีนโควิดฟรีสมุทรปราการ มีที่ไหนบ้าง เช็คเลย

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
15 พ.ย. 2564 เวลา 21:47 น. 11.5k

เช็คจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี ในจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งแบบวอล์ค อิน เข็ม 1 เข็ม 2 และเข็ม 3 รวมไปถึงแบบลงทะเบียนแสดงความจำนง ตรวจสอบจุดให้บริการทั้งหมดที่นี่

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 "ฐานเศรษฐกิจ"รวบรวมจุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ฟรีในจังหวัดสมุทรปราการ โดยให้บริการทั้งวัคซีนเข็ม 1  เข็ม 2 และเข็มกระตุ้นภูมิ (เข็ม 3 )  โดยประชาชนที่สนใจสามารถเข้ารับบริการได้ทั้งรูปแบบวอล์ค อิน และแบบลงทะเบียนจองคิว  

 

โรงพยาบาลสมุทรปราการ

โรงพยาบาลสมุทรปราการ เปิดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนสูตรไขว้  2 สูตร ในวันที่  17 - 18 พฤศจิกายน 2564  ตั้งแต่เวลา 07.00 - 15.00 น. ณ  โรงพยาบาลสมุทรปราการ  และ หอชมเมือง สมุทรปราการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

สำหรับจุดฉีดโรงพยาบาลสมุทรปราการ

  • ฉีดวัคซีนสูตรไขว้ เข็ม 1 ซิโนแวค  sinovac  เข็ม 2 แอสตร้าเซนเนก้า(ในอีก 3 สัปดาห์ถัดไป ) 
  • จำนวน 500 ราย/วัน
  • สูตรนี้สำหรับบุคคลทั่วไปที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (ทุกคน ทั้งไทย และ ต่างชาติ ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนใดๆมาก่อน)
  • คนไทยนำบัตรประชาชน และปากกาส่วนตัว ,กรณีเป็นชาวต่างชาติให้นำพาสสปอต (passport) หากใครเคยติดเชื้อโควิด รักษาหายออกจาก รพ.ครบ 1 เดือน ขอให้นำใบรับรองแพทย์ มาด้วย

 

โรงพยาบาลสมุทรปราการ เปิดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนสูตรไขว้

สำหรับจุดฉีด หอชมเมือง สมุทรปราการ

  • ฉีดวัคซีนสูตรไขว้ เข็ม 1 แอสตร้าเซนเนก้า  AstraZenaca  เข็ม 2 ไฟเซอร์ Pfizer (ในอีก 4 สัปดาห์ถัดไป)
  • จำนวน 1,000 ราย/วัน
  • สูตรนี้สำหรับบุคคลทั่วไปที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (เฉพาะคนไทย ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนใดๆมาก่อน)
  • นำบัตรประชาชน และปากกาส่วนตัวมาด้วย  และหากใครเคยติดเชื้อโควิด รักษาหายออกจาก รพ.ครบ 1 เดือน ขอให้นำใบรับรองแพทย์มาด้วย

 

โรงพยาบาลสมุทรปราการ เปิดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนสูตรไขว้


 

โรงพยาบาลบางเสาธง 


โรงพยาบาลบางเสาธง เปิดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนสูตรไขว้ เข็ม 1 สำหรับประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป คนไทยและต่างชาติ  เข็ม 1 ซิโนแวค SINOVAC  และเข็ม 2 แอสตร้าเซนเนก้า AstraZenaca จำนวน 1,000 คิว ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดบัวโรย เวลา 07.00 - 15.00 น. 

 

โรงพยาบาลบางเสาธง เปิดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนสูตรไขว้ เข็ม 1

 

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนมาแล้ว 1 เข็ม หรือเคยได้รับวัคซีนซิโนแวค และซิโนฟาร์ม เข็ม 2 มาแล้วก่อนวันที่ 17 สิงหาคม 2564 สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็ม 2 และเข็มกระตุ้นภูมิ (เข็ม 3)  วันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดบัวโรย จำนวน 1,000 คิว เวลา 07.00 - 15.00 น. (เฉพาะคนไทยเท่านั้น)

 

โรงพยาบาลบางเสาธง ฉีดวัคซีนเข็ม 2 และเข็มกระตุ้นภูมิ (เข็ม 3)

 

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์


โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ เปิดให้บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนฉีดวัคซีน เข็ม 1 แอสตร้าเซนเนก้า AstraZenaca  และเข็ม 3 แอสตร้าเซนเนก้า AstraZenaca โดยสามารถสแกน QR CODE เพื่อลงทะเบียนและรพ.จะแจ้งวัน -เวลา เข้ารับวัคซีนอีกครั้ง 

 

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ เปิดให้บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด
 

 

สถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค


สถาบันราชประชาสมาสัย เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19  ในวันที่ 15, 16, 29 พฤศจิกายน 2564 ณ คลินิกวัคซีน สถาบันราชประชาสมาสัย อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โดยรายละเอียดการให้บริการฉีดวัคซีนมีดังต่อไปนี้ 

 

1.ให้บริการวอล์ค อิน  walk in ฉีดวัคซีนเข็ม 1 ซิโนแวค Sinovac  รับจำนวน 65 คน 

2. กระตุ้นหลังติดเชื้อ 3 เดือน สำหรับ
2.1 กลุ่มที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน
2.2 กลุ่มได้รับวัคซีนมาแล้ว  1 เข็ม

3.กระตุ้น เข็ม 3 แอสตร้าเซนเนก้า AstraZeneca  หลังจากฉีดเข็ม 2 ซิโนแวค Sinovac หรือ ซิโนฟาร์ม Sinopharm อย่างน้อย 3 เดือน

 

สิ่งที่ต้องเตรียมมา
1.บัตรประจำตัวประชาชน
2.นำเอกสารจากหมอพร้อมหรือใบรับรองการฉีดครบ 2 เข็ม (กรณีกระตุ้น เข็ม 3)
3.ใบรับรองแพทย์ (กรณีสำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อมาก่อน)
4.ชาวต่างชาติ ให้นำพาสปอร์ต หรือบัตรชมพู แสดงหลักฐาน และให้มีล่ามมาด้วย
เปิดให้บริการ ในวันที่ 15, 16, 29 พฤศจิกายน 2564 

 

สถาบันราชประชาสมาสัย เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ


เปิดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิ สำหรับผู้ที่เคยติดโควิด -19 มาแล้ว โดยสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ได้ในวันที่ 16 -17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 - 15.00 น. จำนวน  500 คนต่อวัน ณ โรบินสัน สมุทรปราการ

 

เปิดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิ สำหรับผู้ที่เคยติดโควิด -19 มาแล้ว

 

โรงพยาบาลเมืองสมุทรปราการ


โรงพยาบาลเมืองสมุทรปราการ เปิดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนโควิด -19 เข็มกระตุ้นภูมิ (เข็ม 3) แอสตร้าเซนเนก้า โดยให้บริการทุกวัน จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.00 - 15.00 น. 

 

โรงพยาบาลเมืองสมุทรปราการ เปิดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนโควิด -19

แท็กที่เกี่ยวข้อง