svasdssvasds

ไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 ทะลุ 85 ล้านโดส เผย 10 จังหวัดฉีดเข็มที่ 1 ต่ำสุด

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
15 พ.ย. 2564 เวลา 7:51 น.

ไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 ทะลุ 85 ล้านโดส ศบค.เผย 10 จังหวัดที่มีความครอบคลุมการได้รับวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 ต่ำสุด และ 10 จังหวัดฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 กลุ่ม 608 ต่ำสุด สธ.เตรียมจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการฉีดวัคซีน 27 พ.ย. - 5 ธ.ค.64

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์ประจำวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ถึงจำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 14 พ.ย.64) รวม 85,012,905 โดส ใน 77 จังหวัด

ไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 ทะลุ 85 ล้านโดส เผย 10 จังหวัดฉีดเข็มที่ 1 ต่ำสุด

ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ยอดฉีดทั่วประเทศ 545,174 โดส

  • เข็มที่ 1 : 169,641 ราย
  • เข็มที่ 2 : 351,591 ราย
  • เข็มที่ 3 : 23,942 ราย

ไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 ทะลุ 85 ล้านโดส เผย 10 จังหวัดฉีดเข็มที่ 1 ต่ำสุด

  • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 45,374,194 ราย
  • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 36,855,732 ราย
  • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 2,782,979 ราย

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศบค.แถลงช่วงหนึ่งว่า ที่ประชุม EOC สาธารณสุข มีข้อเสนอมาตรการเร่งรัดการฉีดวัคซีน ดังนี้

กระทรวงสาธารณสุขเตรียมจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการฉีดวัคซีน 27 พ.ย. - 5 ธ.ค. 64 เพื่อส่งเสริมการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากร พร้อมทั้งจะจัดทีมเชิงรุก ฉีดวัคซีนผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และขยายให้กลุ่มแรงงานต่างด้าวมากขึ้น

ไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 ทะลุ 85 ล้านโดส เผย 10 จังหวัดฉีดเข็มที่ 1 ต่ำสุด

กระทรวงสาธารณสุข จะมีการจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการฉีดวัคซีน 27 พ.ย.-5 ธ.ค.64 และจัดทีมฉีดวัคซีนเชิงรุก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และขยายให้กลุ่มแรงงานต่างด้าว

กระทรวงมหาดไทย จะดำเนินการค้นหากลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเชิงรุกและนำมาฉีดวัคซีน

ภาคเอกชนจะมีการจัดส่วนลดค่าโดยสารสาธารณะ ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้าฯลฯ

สำหรับจังหวัดที่มีความครอบคลุมได้รับวัคซีนโควิดเข็มที่ 1 ต่ำที่สุด 10 จังหวัด ได้แก่ นครพนม หนองบัวลำภู บึงกาฬ สกลนคร กาฬสินธุ์ แม่ฮ่องสอน สุรินทร์ ร้อยเอ็ด ยโสธร และอ่างทอง

ไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 ทะลุ 85 ล้านโดส เผย 10 จังหวัดฉีดเข็มที่ 1 ต่ำสุด

ขณะเดียวกันจังหวัดที่มีความครอบคลุมได้รับวัคซีนโควิดเข็มที่ 1 ในกลุ่ม 608 หรือ กลุ่มผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยเรื้อรัง ต่ำที่สุด 10 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน นครนายก สุพรรณบุรี ราชบุรี อ่างทอง ขอนแก่น ลพบุรี กาญจนบุรี ปัตตานี และสระบุรี 

ไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 ทะลุ 85 ล้านโดส เผย 10 จังหวัดฉีดเข็มที่ 1 ต่ำสุด

จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 แยกตามประเภทคลัสเตอร์

-บุคลากรทางการแพทย์ พบในกรุงเทพมหานคร (กทม.)และปริมณฑล (6) และในต่างจังหวัด (31)

- เรือนจำ พบในศรีสะเกษ (105), นครราชสีมา (29), สระแก้ว (6), เพชรบูรณ์ (5), กทม. (4), กาญจนบุรี (20), สมุทรปราการ (5), ประจวบคีรีขันธ์ (3), สงขลา (4), ปัตตานี (3), เชียงใหม่ (1), ขอนแก่น (1), นครสวรรค์ (1)

- แรงงานประมง พบในประจวบคีรีขันธ์ (14)

- แคมป์ก่อสร้าง พบใน เชียงใหม่ (20), อุดรธานี (6), สระบุรี (8)

- ค่าย/ศูนย์ฝึกทหาร-ตำรวจ พบในชลบุรี (5)

- โรงงาน/สถานประกอบการ พบใน เชียงใหม่ (8), อุดรธานี (5), สระแก้ว (3)

- ตลาด พบใน เชียงใหม่ (27), สระแก้ว (16), อุดรธานี (11)  

- พิธีกรรมทางศาสนา พบใน งานทอดกฐิน ยโสธร (6)/งานศพ เชียงใหม่ (8), พะเยา (46), ศรีสะเกษ (19)

- สถานศึกษา พบใน เชียงใหม่ (6), อุบลราชธานี (6)

- ชุมชน พบใน กาญจนบุรี (13)

 - โรงพยาบาล พบในลพบุรี (6)

ไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 ทะลุ 85 ล้านโดส เผย 10 จังหวัดฉีดเข็มที่ 1 ต่ำสุด

เพิ่มศปก.ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 22 /2564 เรื่องการปรับโครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพิ่มเติมฉบับที่ 9 มีการเพิ่มอีก 1 ศูนย์ คือ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการท่องเที่ยวและกีฬา มีปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหัวหน้าศูนย์ และ ให้หัวหน้าศูนย์พร้อมผู้ปฏิบัติงานศปก.ด้านท่องเที่ยวและกีฬาเป็นผู้ปฏิบัติงานในศบค.

ไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 ทะลุ 85 ล้านโดส เผย 10 จังหวัดฉีดเข็มที่ 1 ต่ำสุด

 

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง