svasdssvasds

8 ขั้นตอน นำแรงงานต่างด้าวเข้าประเทศต้องทำอย่างไร เช็คเงื่อนไข

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
13 พ.ย. 2564 เวลา 6:30 น. 1.4k

ศบค.ไฟเขียว นำเข้าเเรงงานต่างด้าวเข้าประเทศได้ เเต่ต้องผ่าน 8 ขั้นตอน มีเงื่อนไขต้องทำอย่างไรบ้าง ตรวจสอบเลย

สถานการณ์โควิดทำให้ “แรงงานต่างด้าว” ต้องกลับภูมิลำเนา ขณะที่ผลการสำรวจความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว พบความต้องการถึง 4 แสนกว่าอัตรา

ที่ผ่านมา กระทรวงแรงงานได้มีการประชุม หารือกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)

พร้อมทั้งรับฟังความเห็นจากรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อทบทวนและหาแนวทางป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น

ล่าสุด ศบค.ก็ไฟเขียว ให้นำเข้าแรงงานต่างด้าวได้ แต่ต้องผ่านด่าน 8 ขั้นตอน

“ผู้ที่กำลังลักลอบนำแรงานต่างด้าวเข้ามาขอให้หยุด เพราะกำลังจะมีมาตรการเปิดให้แล้ว ” นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. กล่าว

8 ขั้นตอนนำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้าประเทศ

  1. ยื่นแบบคำร้องขอนำเข้าคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ โดยสามารถยื่นได้ที่กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัด และสำนักงานจัดหางานกรุงเทพฯ 1-10
  2. ส่งคำร้องความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว ซึ่งกรมการจัดหางานจะมีหนังสือแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวผ่านสถานทูตประเทศต้นทางประจำประเทศไทยไปยังประเทศต้นทาง
  3. ประเทศต้นทางดำเนินการรับสมัคร คัดเลือก ทำสัญญา และทำรายชื่อส่งให้กรมการจัดหางานผ่านสถานทูตประเทศต้นทางประจำประเทศไทย และกรมการจัดหางานจัดส่งรายชื่อให้กับนายจ้าง
  4. เตรียมเอกสารยื่นขอใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว ได้แก่ หลักฐานการได้รับวัคซีนโควิด-19 (ถ้ามี) หลักฐานการซื้อประกันสุขภาพบริษัทประกันภัย 4 เดือน โดยนายจ้างต้องแจ้งขึ้นทะเบียนประกันสังคม
  5. การอนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศ กรมการจัดหางานจะมีหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตประเทศต้นทาง เพื่ออนุญาตให้คนต่างด้าวเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
  6. การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร จะต้องแสดงเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้ หนังสือยืนยันการอนุญาตให้เข้ามาทำงานพร้อมบัญชีรายชื่อ ผลตรวจโควิด-19 (วิธี RT-PCR) ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้ามา หรือผลรับรองการตรวจ ATK หลักฐานการได้รับวัคซีนโควิด-19 (ถ้ามี) ตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร 2 ปีเดินทางไปยังสถานที่กักตัวโดยยานพาหนะที่แจ้งไว้
  7. สถานที่กักตัว กรณีฉีดวัคซีนครบโดส เข้ารับการกักตัวอย่างน้อย 7 วัน ขณะอยู่ในสถานกักตัวตรวจโรคโควิด-19 จำนวน 2 ครั้ง (ครั้งที่ 1 ไม่เกินวันแรกของการกักตัว ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-7 ของระยะเวลากักตัว)  กรณีฉีดวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์หรือยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเข้ารับการกักตัวอย่างน้อย 14 วัน ขณะอยู่ในสถานที่กักตัวต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 ครั้ง (ครั้งที่ 1 ไม่เกินวันแรกของการกักตัว ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 12-13 ของระยะเวลาที่ถูกกักตัว กรณีตรวจโรคโควิด-19 พบเชื้อ ให้เข้ารับการรักษาโรค โดยค่าใช้จ่ายนายจ้างและกรมธรรม์เป็นผู้รับผิดชอบ
  8. เมื่อคนต่างด้าวกักตัวครบกำหนด นายจ้างต้องไปรับคนต่างด้าวมายังสถานที่ทำงาน เพื่อทำการอบรมผ่าน Video Conference และแจ้งเข้าทำงานขอรับในอนุญาตทำงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด

8 ขั้นตอน นำแรงงานต่างด้าวเข้าประเทศต้องทำอย่างไร เช็คเงื่อนไข ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

แท็กที่เกี่ยวข้อง