อัพเดท น้ำท่วมถนน สัญจรผ่านไม่ได้ 14 สายทางใน 10 จังหวัด

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
12 พ.ย. 2564 เวลา 3:25 น. 78

อัพเดต สถานการณ์น้ำท่วม กรมทางหลวงชนบท รายงานเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 14 เส้นทางในพื้นที่ 10 จังหวัด เช็คที่นี่

12 พฤศจิกายน 2564 กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้ (12 พ.ย. 64 เวลา 08.30 น.) ว่า มีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 12 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ, สุรินทร์, บุรีรัมย์, ขอนแก่น, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, หนองบัวลำภู, กาฬสินธุ์, พระนครศรีอยุธยา, เพชรบุรี, สุพรรณบุรี และนครปฐม รวม 35 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ 21 สายทาง ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 14 สายทาง แบ่งได้ดังนี้

  • น้ำท่วมสูง 12 สายทาง
  • ทางขาด/โครงสร้างทางชำรุด/กัดเซาะ 2 สายทาง 

1.สายทาง ชย.024 สะพานข้ามแม่น้ำชี ท่านกโง่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 2+000 ถึง 3+600)

2.สายทาง สร.012 ถนนเชิงลาดสะพานใหม่นาหนองไผ่ – กระโพ อ.ท่าตูม, ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 1+000 ถึง 7+000)

3.สายทาง สร.021 ถนนเชิงลาดสะพานมิตรภาพสระขุด อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 1+200 ถึง 3+800)

4.สายทาง สร.022 สะพานมิตรภาพบะ - หนองเรือ อ.ท่าตูม, ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ น้ำท่วมสูง 60 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+500 ถึง 4+200)

5.สายทาง บร.018 สะพานชุมชนข้ามแม่น้ำมูล อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ น้ำท่วมสูง 60 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 1+250 ถึง 1+725)

6.สายทาง มค.012 ถนนเชิงลาดสะพานบ้านท่าตูม ข้ามลำน้ำชี อ.เมือง จ.มหาสารคาม น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 1+300 ถึง 2+100)

7.สายทาง รอ.015 สะพานสามสัมพันธ์ (สะพานข้ามแม่น้ำมูล) อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด น้ำท่วมสูง 45 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 0+835)

8.สายทาง รอ.033 ถนนเชิงลาดสะพานข้ามลำน้ำชี สะพานคุยโพธิ์ – หนองแก่ง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด น้ำท่วมสูง 85 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 2+000 ถึง 3+500)

9.สายทาง กส.4073 แยก ทล.2367 - บ้านสีถาน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 29+000)

อัพเดท น้ำท่วมถนน สัญจรผ่านไม่ได้ 14 สายทางใน 10 จังหวัด

10.สายทาง อย.5034 แยกทางหลวงชนบท อย.3006 (กม.ที่ 0+900) – บ้านดอนทอง อ.ลาดบัวหลวง, เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 3+575 ถึง 6+550)

11.สายทาง อย.3049 แยก ทล.340 (กม.ที่ 55+900) – บ้านบางตาเถร อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 5+200 ถึง 8+530)

12.สายทาง พบ.4036 แยก ทล.3187 (กม.ที่ 14+300) - บ้านดอนบ้านใหม่ อ.ท่ายาง,บ้านลาด,เมือง จ.เพชรบุรี น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 10+650-10+800)

13.สายทาง สพ.005 สะพานบางแม่หม่าย – บางเลน อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+100 ถึง 0+800)

14.สายทาง นฐ.058 สะพานบางไผ่นารถข้ามแม่น้ำท่าจีน อ.บางเลน จ.นครปฐม น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+300)

ทช.ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือน ป้ายแนะนำเส้นทางเลี่ยงบริเวณสายทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูสายทางที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ทั้งนี้ หากเกิดเหตุอุทกภัยบริเวณสายทาง สามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146

แท็กที่เกี่ยวข้อง