น้ำท่วม 13 จังหวัด ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 15 เส้นทาง

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
11 พ.ย. 2564 เวลา 5:35 น. 75

น้ำท่วมถนน กรมทางหลวงชนบท เผย เส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมใน 13 จังหวัด สามารถสัญจรผ่านได้ 21 สายทาง ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 15 สายทาง

11 พฤศจิกายน 2564 กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทางรายงานสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาว่า มีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 13 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา, นครราชสีมา, ชัยภูมิ, สุรินทร์, บุรีรัมย์, ขอนแก่น, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, นครสวรรค์, หนองบัวลำภู,  สุพรรณบุรี นครปฐม และเพชรบุรี รวม 36 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ 21 สายทาง และไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 15 สายทาง แบ่งได้ดังนี้

  • น้ำท่วมสูง 13 สายทาง
  • ทางขาด/โครงสร้างทางชำรุด/กัดเซาะ 2 สายทาง 
  1. สายทาง ชย.024 สะพานข้ามแม่น้ำชี ท่านกโง่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 2+000 ถึง 3+600)
  2. สายทาง สร.012 ถนนเชิงลาดสะพานใหม่นาหนองไผ่ – กระโพ อ.ท่าตูม, ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ น้ำท่วมสูง 60 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 1+000 ถึง 7+000)
  3. สายทาง สร.021 ถนนเชิงลาดสะพานมิตรภาพสระขุด อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ น้ำท่วมสูง 55 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 1+200 ถึง 3+800)
  4. สายทาง สร.022 สะพานมิตรภาพบะ - หนองเรือ อ.ท่าตูม, ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ น้ำท่วมสูง 70 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+500 ถึง 4+200)
  5. สายทาง บร.018 สะพานชุมชนข้ามแม่น้ำมูล อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ น้ำท่วมสูง 80 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 1+250 ถึง 1+725)

6.สายทาง มค.012 ถนนเชิงลาดสะพานบ้านท่าตูม ข้ามลำน้ำชี อ.เมือง จ.มหาสารคาม น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 1+300 ถึง 2+100)

7.สายทาง รอ.015 สะพานสามสัมพันธ์ (สะพานข้ามแม่น้ำมูล) อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 0+835)

8.สายทาง รอ.033 ถนนเชิงลาดสะพานข้ามลำน้ำชี สะพานคุยโพธิ์ – หนองแก่ง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด น้ำท่วมสูง 85 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 2+000 ถึง 3+500)

9.สายทาง อย.019 สะพานข้ามแม่น้ำน้อย อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 0+050)

10.สายทาง อย.026 สะพานวัดอินทาราม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 45 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 0+075)

 

น้ำท่วม 13 จังหวัด ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 15 เส้นทาง

11.สายทาง อย.5034 แยกทางหลวงชนบท อย.3006 (กม.ที่ 0+900) – บ้านดอนทอง อ.ลาดบัวหลวง, เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 3+575 ถึง 6+550)

12.สายทาง อย.3049 แยก ทล.340 (กม.ที่ 55+900) – บ้านบางตาเถร อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 5+200 ถึง 8+530)

13.สายทาง สพ.005 สะพานบางแม่หม่าย – บางเลน อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+100 ถึง 0+800)

14.สายทาง นฐ.058 สะพานบางไผ่นารถข้ามแม่น้ำท่าจีน อ.บางเลน จ.นครปฐม น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+300)

15.สายทาง กส.4073 แยก ทล.2367-บ้านสีถาน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 29+000)

ทั้งนี้ กรมทางหลวงชนบท ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือน ป้ายแนะนำเส้นทางเลี่ยงบริเวณสายทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูสายทางที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

หากเกิดเหตุอุทกภัยบริเวณสายทาง สามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง