โควิดชลบุรี เสียชีวิต 3 รายไม่มีประวัติรับวัคซีน ติดเชื้อรายใหม่ 249 ราย

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
12 พ.ย. 2564 เวลา 0:09 น. 82

โควิดชลบุรี วันนี้ ( 12 พ.ย. ) เสียชีวิต 3 ราย พบสัมผัสเชื้อจากคนในครอบครัว เป็นผู้สูงอายุและไม่มีประวัติรับวัคซีนป้องกันโควิด ขณะที่ผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 249 ราย ยอดป่วยกำลังรักษาเหลือ 2,846 ราย

 

12 พฤศจิกายน 64 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (สสจ.ชลบุรี) อัพเดทสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำวัน วันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 249 ราย ยอดป่วยสะสม 104,290 ราย รักษาหายเพิ่ม 261 ราย รักษาหายสะสม 100,704 ราย ป่วยกำลังรักษา 2,846 ราย  เสียชีวิต 3 ราย เสียชีวสสะสม 740 ราย 

 

ผู้ติดเชื้อโควิด-19 อาการรุนแรงรายใหม่วันนี้ ใส่ท่อช่วยหายใจ1 ราย และปอดอักเสบ 2 ราย ไม่ได้ฉีดวัคซีน 

 

อัพเดทการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19  โดย ณ วันที่ 12 พ.ย. 64 มีประชากรที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็ม 1 แล้ว จำนวน 1,750,857 ราย ครอบคลุม 75.02% จำนวนนี้เป็นกลุ่ม 608 ได้รับวัคซีนเข็ม 1 แล้วจำนวน 280,272 ราย ครอบคลุม 75.76% 

 

โควิดชลบุรี เสียชีวิต 3 รายไม่มีประวัติรับวัคซีน  ติดเชื้อรายใหม่ 249 ราย

 


 

รายละเอียดการติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ มาจาก


1. คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 30 ราย สะสม 4,775 ราย และจังหวัดอื่นๆรวมสะสม 1,779 ราย

2. Cluster แคมป์นักกีฬา บ่อวินอคาเดมี่ อ.ศรีราชา 6 ราย สะสม 9 ราย

3. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 8 ราย

4. บุคลากรทางการแพทย์ 4 ราย

5. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
    5.1 ในครอบครัว 76 ราย
    5.2 จากสถานที่ทำงาน 45 ราย
    5.3 บุคคลใกล้ชิด 5 ราย 

6. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 21 ราย 

7. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 54 ราย

 

รายละเอียดผู้เสียชีวิตจากโควิด-19

 

ผู้เสียชีวิตรายใหม่ 3 รายของวันนี้ (อายุระหว่าง 67-89 ปี) เป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในครอบครัวของผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้า มีปัจจัยเสี่ยงร่วมที่ทำให้ความรุนแรงของโรคที่นำไปสู่การเสียชีวิต คือ เป็นผู้สูงอายุ และการมีโรคประจำตัว ได้แก่  ความดันโลหิตสูง  โรคไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

 

และทุกรายไม่พบประวัติการรับวัคซีน ดังนั้น การฉีดวัคซีนจะช่วยป้องกันไม่ให้ป่วยหนัก ผู้สูงอายุควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เนื่องจากบุคคลกลุ่มนี้มีอัตราป่วยหนักหรือเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 มากกว่ากลุ่มอื่น

 


 

แท็กที่เกี่ยวข้อง