สรุปให้ สูตรฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 3 – สูตรไขว้ล่าสุด ควรฉีดเมื่อไหร่

11 พฤศจิกายน 2564

สรุปให้ สำหรับสูตรฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 3 – สูตรไขว้ ตามมติ คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคล่าสุดยี่ห้อไหน ควรฉีดเมื่อไหร่

ฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 3 เเละ วัคซีนโควิดสูตรไขว้ หลายคนยังมีคำถามสงสัยว่ายี่ห้อไหนควรฉีดเมื่อไรดี ตามที่คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ระบุว่า ให้ฉีดวัคซีนโควิด 19 ชนิด mRNA

ทั้ง ไฟเซอร์ โมเดอร์นา เป็นเข็ม 3 ได้ สำหรับผู้ที่ฉีด แอสตร้าเซนเนก้า ครบ 2 เข็มแล้ว โดยมีระยะห่างจากเข็มที่สอง 6 เดือน พร้อมข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่จะฉีดวัคซีนโมเดอร์นา

ผู้ที่รับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม

 • ฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 3 ด้วย ไฟเซอร์ ระยะห่างประมาณ 6 เดือน ขึ้นไป หลังเข็มที่ 2
 • ฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 3 ด้วย โมเดอร์นา  ระยะห่างประมาณ 6 เดือน ขึ้นไป หลังเข็มที่ 2
 • เฉพาะผู้ที่ฉีดแอสตร้าเซนเนก้าครบ 2 เข็ม เมื่อช่วงเดือน พ.ค. หรือ มิ.ย. ระยะต่อไป รับวัคซีนไฟเซอร์เข็ม 3 ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือแสดงความจำนงค์ได้ล่วงหน้า

ผู้ที่จองวัคซีนโมเดอร์นา

 • รับเข็มที่ 3 มีระยะห่างประมาณ 6 เดือน ขึ้นไป หลังเข็มที่ 2
 • ถ้าฉีดเร็วเกินไปภูมิคุ้มกันจะขึ้นได้ไม่ดี
 • ถ้าฉีดช้าเกินไปมีโอกาสที่ภูมิตกและติดเชื้อ คณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค จึงแนะนำระยะห่าง 6 เดือน เป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุด

คำแนะนำ

 • ระยะห่างระหว่างโมเดอร์นาเข็มที่ 1 กับเข็มที่ 2 จะอยู่ที่ 4 สัปดาห์ ตามเอกสารกำกับยาจากบริษัทโมเดอร์นา และสามารถใช้ได้กับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปี ขึ้นไป

การฉีดวัคซีนโควิดสูตรไขว้

 • ซิโนแวค - โมเดอร์นา ห่างระหว่าง เข็มที่ 1 กับเข็มที่ 2 อยู่ที่ 4 สัปดาห์
 • แอสต้ราเซนเนก้า  - โมเดอร์นา ห่างระหว่างเข็มที่ 1 กับเข็มที่ 2 อยู่ที่ 4 สัปดาห์
 • ซิโนฟาร์ม - โมเดอร์นา ห่างระหว่างเข็มที่ 1 กับเข็มที่ 2 อยู่ที่ 4 สัปดาห์
 • ไฟเซอร์ - โมเดอร์นา  ห่างระหว่างเข็มที่ 1 กับเข็มที่ 2 อยู่ที่ 4 สัปดาห์

การฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 3

 • ซิโนแวค - ซิโนแวค -โมเดอร์นา ตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไปหลังเข็มที่ 2
 • ซิโนฟาร์ม - ซิโนฟาร์ม -โมเดอร์นา ตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไปหลังเข็มที่ 2
 • แอสตร้าเซนเนก้า - แอสตร้าเซนเนก้า -โมเดอร์นา ตั้งแต่ 6 สัปดาห์ขึ้นไปหลังเข็มที่ 2