เช็คด่วน ศิริราช ปรับเงื่อนไขฉีดวัคซีนเข็ม 3 รับผู้ที่ฉีด ซิโนแวค ทุกพื้นที่

11 พ.ย. 2564 | 03:15 น.

รพ.ศิริราช แจ้งปรับเปลี่ยนเงื่อนไขฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 AstraZeneca เปิดกว้างรับผู้ที่ฉีดวัคซีน ซิโนแวค เข็ม 1 และ 2 จากที่ใดก็ได้ในประเทศไทย เปิดลงทะเบียนแล้ว เช็ครายละเอียดได้ที่นี่

11 พฤศจิกายน 2564 เพจเฟซบุ๊ค โรงพยาบาลศิริราช เผยแพร่ประกาศ รพ.ศิริราช เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจองฉีดวัคซีน "แอสตร้าเซนเนก้า" AstraZeneca เข็ม 3 ใจความระบุว่า ตามที่โรงพยาบาลศิริราชได้เปิดให้ประชาชนจองฉีดวัคซีนโควิด-19 ชนิดแอสตร้าเซนเนก้า เป็นบูสเตอร์โดส เข็ม 3 โดยกำหนดเงื่อนไขให้จองผ่านแอปพลิเคชันศิริราชคอนเน็ค (Siriraj Connect) และต้องเป็นผู้ที่เคยได้รับการฉีดวัคซีนจากโรงพยาบาลศิริราชนั้น

เนื่องจากสถานการณ์จำนวนวัคซีนมีการเปลี่ยนแปลง โรงพยาบาลศิริราชจึงขอปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการจองฉีดวัคซีนโควิด 19 ชนิดแอสตร้าเซนเนก้า เพื่อเป็นบูสเตอร์โดส เข็ม 3 ดังนี้ 

  1. ผู้มีสิทธิจองคิวการฉีดวัคซีนโควิด 19 จากเดิม ต้องเป็นผู้ได้รับวัคซีนโควิด 19 ชนิดซิโนแวคที่โรงพยาบาลศิริราช เป็น "ผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด 19 ชนิดซิโนแวคจากที่ใดก็ได้ในประเทศไทย"
  2. เป็นผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ชนิดซิโนแวค ครบ 2 เข็ม เกิน 4 สัปดาห์ขึ้นไป
  3. ผู้จองวัคซีนจะได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ชนิดแอสตราเซนเนก้า เป็นบูสเตอร์โดส เข็ม 3
  4. ฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2564 เวลา  08.00 – 15.00 น.  (ปิดรับลงทะเบียนเข้าฉีดวัคซีนเวลา 14.30 น.)

5.เตรียมหลักฐานสำหรับการลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีน

  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • ใบรับรองได้รับการฉีดวัคซีน (vaccine certificate) หรือ ข้อมูลบนระบบหมอพร้อมที่แสดงว่าได้รับการฉีดวัคซีนชนิดซิโนแวคครบ 2 เข็ม เกิน 4 สัปดาห์ขึ้นไป  โดยเป็นการฉีดวัคซีนในประเทศไทย

สถานที่ฉีดวัคซีน

  • หอประชุมราชแพทยาลัย หรือ ลานอเนกประสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์  ม.มหิดล   วิทยาเขตบางกอกน้อย (อาจเปลี่ยนแปลงสถานที่ฉีดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขึ้นกับภารกิจการฉีดวัคซีนวันนั้น สอบถามได้ที่ โทร. 0 2414 1382 และ 0 2414 1384)

สำหรับผู้สนใจสามารถจองการฉีดวัคซีนผ่านทางแอปพลิเคชันศิริราชคอนเน็ค (Siriraj Connect) ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 โดยจะปิดรับเวลา 12.00 น. ของวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 หรือจนกว่าคิวจะเต็ม   
 

เช็คด่วน ศิริราช ปรับเงื่อนไขฉีดวัคซีนเข็ม 3 รับผู้ที่ฉีด ซิโนแวค ทุกพื้นที่