โควิดเชียงใหม่พุ่ง 436 ราย เร่งฉีดวัคซีนให้ครบ 100%

11 พฤศจิกายน 2564

โควิดเชียงใหม่ยอดพุ่ง 436 ราย เร่งเดินหน้าฉีดวัคซีนให้ครบ 100 % เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และลดอัตราการเสียชีวิต

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 จำนวน  436 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน อยู่ที่ 17,049 ราย    ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกเดือนเมษายนของจังหวัดเชียงใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน) มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วทั้งหมด 21,218 ราย และรักษาหายแล้ว 15,964 ราย โดยเป็นผู้ป่วยที่รักษาหายวันนี้ 372 ราย

 

โควิดเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ ได้รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบ 100% เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และลดอัตราการเสียชีวิต โดยปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการสนับสนุนวัคซีนมาเพียงพอ โดยเข็มที่ 1 เป็น แอสตร้าเซนเนก้า AstraZeneca เข็มที่ 2 เป็น ไฟเซอร์ Pfizer ซึ่งจะฉีดห่างกัน 4-12 สัปดาห์ หรือเข็ม 2 AstraZeneca (ในกรณีจำเป็น)

โดยประชาชนอายุ 18 ปี ขึ้นไป ที่ยังไม่เคยรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สามารถ Walk in เข้าไปฉีดได้ที่ศูนย์ฉีดประจำอำเภอทุกอำเภอ ส่วนในเขตอำเภอเมือง สามารถเข้ารับบริการได้ตามศูนย์ฉีดห้างเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า, ศูนย์ฉีดโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ศูนย์ฉีดศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ, ศูนย์ฉีด โรงพยาบาลสวนปรุง, ศูนย์ฉีดโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ และศูนย์ฉีดโรงพยาบาลแม่และเด็ก

 

ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ 098-1023422, 098-1025783, 098-1028632, 084-8052121 และ 084-8053131

เชียงใหม่ เปิดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนโควิด -19
 

ปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 1,262,945 คน คิดเป็นร้อยละ 73.03 จากประชากรทั้งหมดของจังหวัดเชียงใหม่ โดยแบ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดแล้ว 232,526 คน คิดเป็นร้อยละ 70.96  กลุ่ม 7 โรคเรื้อรังฉีดแล้ว 121,776 คน คิดเป็นร้อยละ 100.53 และกลุ่มประชาชนทั่วไป ฉีดแล้ว 839,093 คน คิดเป็นร้อยละ 103.29
 

ยอดผู้ฉีดวัคซีนโควิดในจังหวัดเชียงใหม่