svasdssvasds

มาตรฐาน SHA - SHA Plus กทม. ยอดผู้ประกอบการผ่านประเมินแล้ว 7,397 แห่ง

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
11 พ.ย. 2564 เวลา 6:02 น.

มาตรฐาน SHA - SHA Plus กทม. ยอดผู้ประกอบการผ่านประเมินแล้ว 7,397 แห่ง พร้อมขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ

เกาะติด “เปิดประเทศ” ดำเนินการมาแล้ว 9 วัน มีคนเดินทางเข้าไทย 28,021 ราย พบติดเชื้อแค่ 0.10% พร้อมยกตัวอย่าง ประเทศสิงคโปร์ เริ่มไม่รักษาผู้ป่วยที่ไม่ฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 แล้ว

ขณะที่ผู้ประกอบการที่ต้องขอเครื่องหมาย "มาตรฐาน SHA - SHA Plus" หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration โครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย

ซึ่งเป็นความร่วมมือของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กับกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ ก็ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ รายงานผลการจำนวนสถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ได้รับอนุญาตดำเนินกิจการตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety and Health Administration : SHA) และ SHA + รวมทั้งหมด 7,397 แห่ง จำแนกเป็น

มาตรฐาน SHA 6,594 แห่ง

 • ภัตตาคาร/ร้านอาหาร 4,298 แห่ง
 • โรงแรม ที่พัก และโฮมสเตย์ 733 แห่ง
 • นันทนาการ และสถานที่ท่องเที่ยว 53 แห่ง
 • ยานพาหนะ 374 แห่ง
 • บริษัทนำเที่ยว 466 แห่ง
 • สุขภาพและความงาม 249 แห่ง
 • ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า 110 แห่ง
 • กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว 11 แห่ง
 • การจัดกิจกรรม/จัดประชุม โรงละคร/โรงมหรสพ 105 แห่ง
 • ร้านค้าของที่ระลึก และร้านค้าอื่นๆ 195 แห่ง

มาตรฐาน SHA + มีทั้งหมด 803 แห่ง 

 • ภัตตาคาร/ร้านอาหาร 183 แห่ง
 • โรงแรม ที่พัก และโฮมสเตย์ 418 แห่ง
 • นันทนาการ และสถานที่ท่องเที่ยว 7 แห่ง
 • ยานพาหนะ 48 แห่ง, บริษัทนำเที่ยว 60 แห่ง
 • สุขภาพและความงาม 32 แห่ง
 • ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า 13 แห่ง
 • กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว 1 แห่ง
 • การจัดกิจกรรม/จัดประชุม โรงละคร/โรงมหรสพ 6 แห่ง
 • ร้านค้าของที่ระลึก และร้านค้าอื่นๆ 35 แห่ง

สถานประกอบการใดยังไม่ได้ขออนุญาตตามมาตรการ SHA/SHA + สามารถดำเนินขออนุญาตให้ถูกต้อง

ลงทะเบียน "SHA"

 1. สถานประกอบการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.thailandsha.com 
 • คลิกเข้าสู่ระบบ
 • คลิกสมัครสมาชิก
 • กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
 • ยืนยันที่อยู่อีเมล์
 • ยืนยันที่อยู่อีเมล์
 • ลงทะเบียนผู้ประกอบการ
 • คลิกเลือกประเภทกิจการ
 • กรอกข้อมูลส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ประกอบการ
 • กรอกข้อมูลส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ติดต่อ
 • กรอกข้อมูลส่วนที่ 1 ข้อมูลอื่น ๆ
 • กรอกข้อมูลส่วนที่ 2 มาตรฐานเบื้องต้น
 • กรอกข้อมูลส่วนที่ 3 ข้อกำหนดมาตรฐาน SHA

ดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียน คลิกที่นี่

ลงทะเบียน "SHA+" หรือ "SHA Plus"

 1. เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ www.thailandsha.com และเข้าสู่ระบบ ด้วยอีเมลและรหัสเดียวกับที่ใช้สมัครรับมาตรฐาน SHA
 • เลือก ตรวจสอบสถานะ จากแถบเมนูด้านบน
 • กด "SHA Plus+" ในช่องสถานะ เพื่อลงทะเบียนรับ "SHA Plus+" การพิจารญาขึ้นอยู่กับคณะกรรมการ SHA Plus ของจังหวัดนั้น ๆ
 • เมื่อเข้าสู่ระบบ SHA Plus แล้ว หน้าแรกจะมีรายละเอียดสถานประกอบการที่จะต้องอัพโหลดข้อมูล ประกอบไปด้วย ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ แบบแสดงรายการส่งเงินสมทบ (สปส.1-10 ส่วนที่ 1) ใบเสร็จรับเงินกองทุนประกันสังคมมาตรา 33
 • การเพิ่มข้อมูลพนักงาน สามารถเพิ่มได้ 2 รูปแบบ คือ 1.นำเข้าข้อมูลพนักงานจากแบบฟอร์มที่กำหนด และ 2.นำเข้าข้อมูลพนักงานผ่านหน้าเว็บไซต์
 • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพนักงานที่นำเข้า
 • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพนักงานและแก้ไขให้ถูกต้องได้จากขั้นตอนนี้
 • กดดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือแต่งตัง SHA Plus Manager เพื่อกรอกข้อมูล SHA Plus Manager พร้อมลงนามผู้มีอำนาจในหนังสือแต่งตั้ง
 • เพิ่มข้อมูลการเปิดทำการหากขณะนี้สถานประกอบการเปิดทำการปกติแล้ว ให้เลือก "กำลังเปิดทำการ" หากขณะนี้สถานประกอบการยังไม่เปิดทำการ ให้เลือก "จะเปิดทำการวันที่" และระบุวันเปิดทำการ
 • ระบบจะสรุปข้อมูลทั้งหมดอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบและคำนวณการได้รับวัคซีนของพนักงานซึ่งจะต้องมีข้อมูลครบถ้วน จากนั้นกดส่งตรวจสอบเพื่อขอ SHA Plus การได้รับวัคซีน ร้อยละ 70 ขึ้นไป จึงจะสามารถส่งข้อมูลให้คณะกรรมการพิจารณาได้ หากพนักงานที่ได้รับวัคซีนมีจำนวนน้อยกว่า ร้อยละ 70 จะไม่สามารถส่งข้อมูลให้คณะกรรมการพิจารณาได้
 • กด ส่งตรวจ เพื่อยืนยันการส่งตรวจข้อมูล
 • สามารถตรวจสอบสถานะได้ที่ ส่งตรวจข้อมูล และสถานะปัจจุบันด้านล่าง
 • สถานะตรวจสอบของคณะกรรมการเมื่อผ่านการพิจารณา ระบบจะแจ้งว่า "ผ่านการตรวจสอบ"
 • เมื่อคณะกรรมการต้องการให้แก้ไขข้อมูลระบบจะแจ้งว่า แก้ไขใหม่ พร้อมระบุเหตุผลในการแก้ไข สามารถแก้ไขข้อมูล โดยกด "แก้ไขข้อมูลอีกครั้ง" เพื่อดำเนินการแก้ไขข้อมูลในส่วนที่คณะกรรมการแจ้ง
 • กด ส่งตรวจสอบเพื่อขอ SHA Plus อีกครั้ง

ดาวน์โหลดคู่มือสมัคร SHA Plus คลิกที่นี่

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด