รู้ยังกทม.มีสถานประกอบการผ่าน SHA / SHA + กี่แห่ง

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
10 พ.ย. 2564 เวลา 10:12 น. 878

กทม.อัพเดทสถานประกอบการในพื้นที่ที่ผ่านมาตรฐาน SHA / SHA + เช็คเลยมีกี่แห่ง กี่ประเภทกิจการ พร้อมแนะแนวทางขั้นตอนลงทะเบียนทั้งหมดที่นี่

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 กรุงเทพมหานคร ได้อัพเดทจำนวนสถานประกอบการในพื้นที่ กทม.ที่ได้รับอนุญาตดำเนินกิจการตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety and Health Administration : SHA/ SHA + ) โดยข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 10 พ.ย. 64 เวลา 13.55 น. พบว่าสถานประกอบการที่ผ่าน SHAมีทั้งหมด 6,579 แห่ง ส่วนสถานประกอบการที่ผ่าน SHA+ มีทั้งหมด 700 แห่ง 

 

สำหรับสถานประกอบการในพื้นที่กทม.ที่ผ่านมาตรฐาน SHA จำนวน 6,579 แห่ง แบ่งออกเป็นดังนี้ 

 

 • ภัตตาคาร/ร้านอาหาร 4,291 แห่ง 
 • โรงแรม ที่พัก และโฮมสเตย์ 732 แห่ง 
 • นันทนาการ และสถานที่ท่องเที่ยว 53 แห่ง 
 • ยานพาหนะ 370 แห่ง 
 • บริษัทนำเที่ยว 466 แห่ง 
 • สุขภาพและความงาม 246 แห่ง 
 • ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า 110 แห่ง 
 • กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว 11 แห่ง 
 • การจัดกิจกรรม/จัดประชุม โรงละคร/โรงมหรสพ 105 แห่ง 
 • ร้านค้าของที่ระลึก และร้านค้าอื่น ๆ 195 แห่ง 
   

ส่วนสถานประกอบการในพื้นที่กทม.ที่ได้ SHA+ จำนวน 700 แห่ง แบ่งออกเป็น 

 • ภัตตาคาร/ร้านอาหาร 120 แห่ง 
 • โรงแรม ที่พัก และโฮมสเตย์ 409 แห่ง 
 • นันทนาการ และสถานที่ท่องเที่ยว 6 แห่ง 
 • ยานพาหนะ 32 แห่ง 
 • บริษัทนำเที่ยว 54 แห่ง 
 • สุขภาพและความงาม 28 แห่ง 
 • ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า 12 แห่ง 
 • กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว 1 แห่ง 
 • การจัดกิจกรรม/จัดประชุม โรงละคร/โรงมหรสพ 5 แห่ง 
 • ร้านค้าของที่ระลึก และร้านค้าอื่น ๆ 33 แห่ง 


 

สำหรับสถานประกอบการที่ยังไม่ได้ขออนุญาตตามมาตรการ SHA/SHA+ สามารถดำเนินขออนุญาตให้ถูกต้อง โดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ (คลิกที่นี่) หรือสามารถทำตามขั้นตอนดังนี้


ลงทะเบียน "SHA"

 • สถานประกอบการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ (คลิกที่นี่)
 • คลิกเข้าสู่ระบบ
 • คลิกสมัครสมาชิก
 • กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
 • ยืนยันที่อยู่อีเมล์ลงทะเบียนผู้ประกอบการ
 • คลิกเลือกประเภทกิจการ
 • กรอกข้อมูลส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ประกอบการ
 • กรอกข้อมูลส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ติดต่อ
 • กรอกข้อมูลส่วนที่ 1 ข้อมูลอื่น ๆ
 • กรอกข้อมูลส่วนที่ 2 มาตรฐานเบื้องต้น
 • กรอกข้อมูลส่วนที่ 3 ข้อกำหนดมาตรฐาน SHA

หรือดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียน คลิกที่นี่

 

ลงทะเบียน "SHA+" หรือ "SHA Plus+"

 • เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ (คลิกที่นี่) และเข้าสู่ระบบ ด้วยอีเมลและรหัสเดียวกับที่ใช้สมัครรับมาตรฐาน SHA
 • เลือก ตรวจสอบสถานะ จากแถบเมนูด้านบน
 • กด "SHA Plus+" ในช่องสถานะ เพื่อลงทะเบียนรับ "SHA Plus+" การพิจารณาขึ้นอยู่กับคณะกรรมการ SHA Plus ของจังหวัดนั้น ๆ
 • เมื่อเข้าสู่ระบบ SHA Plus แล้ว หน้าแรกจะมีรายละเอียดสถานประกอบการที่จะต้องอัพโหลดข้อมูล ประกอบไปด้วย ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ แบบแสดงรายการส่งเงินสมทบ (สปส.1-10 ส่วนที่ 1) ใบเสร็จรับเงินกองทุนประกันสังคมมาตรา 33
 • การเพิ่มข้อมูลพนักงาน สามารถเพิ่มได้ 2 รูปแบบ คือ 1.นำเข้าข้อมูลพนักงานจากแบบฟอร์มที่กำหนด และ 2.นำเข้าข้อมูลพนักงานผ่านหน้าเว็บไซต์
 • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพนักงานที่นำเข้า
 • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพนักงานและแก้ไขให้ถูกต้องได้จากขั้นตอนนี้
 • กดดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือแต่งตัง SHA Plus Manager เพื่อกรอกข้อมูล SHA Plus Manager พร้อมลงนามผู้มีอำนาจในหนังสือแต่งตั้ง
 • เพิ่มข้อมูลการเปิดทำการหากขณะนี้สถานประกอบการเปิดทำการปกติแล้ว ให้เลือก "กำลังเปิดทำการ" หากขณะนี้สถานประกอบการยังไม่เปิดทำการ ให้เลือก "จะเปิดทำการวันที่" และระบุวันเปิดทำการ
 • ระบบจะสรุปข้อมูลทั้งหมดอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบและคำนวณการได้รับวัคซีนของพนักงานซึ่งจะต้องมีข้อมูลครบถ้วน จากนั้นกดส่งตรวจสอบเพื่อขอ SHA Plus การได้รับวัคซีน ร้อยละ 70 ขึ้นไป จึงจะสามารถส่งข้อมูลให้คณะกรรมการพิจารณาได้ หากพนักงานที่ได้รับวัคซีนมีจำนวนน้อยกว่า ร้อยละ 70 จะไม่สามารถส่งข้อมูลให้คณะกรรมการพิจารณาได้
 • กด ส่งตรวจ เพื่อยืนยันการส่งตรวจข้อมูล
 • สามารถตรวจสอบสถานะได้ที่ ส่งตรวจข้อมูล และสถานะปัจจุบันด้านล่าง
 • สถานะตรวจสอบของคณะกรรมการเมื่อผ่านการพิจารณา ระบบจะแจ้งว่า "ผ่านการตรวจสอบ"
 • เมื่อคณะกรรมการต้องการให้แก้ไขข้อมูลระบบจะแจ้งว่า แก้ไขใหม่ พร้อมระบุเหตุผลในการแก้ไข สามารถแก้ไขข้อมูล โดยกด "แก้ไขข้อมูลอีกครั้ง" เพื่อดำเนินการแก้ไขข้อมูลในส่วนที่คณะกรรมการแจ้ง
 • กด ส่งตรวจสอบเพื่อขอ SHA Plus อีกครั้ง

 

ดาวน์โหลดคู่มือสมัคร SHA Plus คลิกที่นี่

แท็กที่เกี่ยวข้อง