โควิดสมุทรสาครวันนี้ ป่วยติดเชื้อใหม่ 67 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม

11 พ.ย. 2564 | 01:35 น.

โควิดสมุทรสาคร วันนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ 67 ราย ทั้งหมดตรวจพบในโรงพยาบาล ข่าวดี ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รักษาหายกลับบ้าน 45 ราย

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จังหวัดสมุทรสาครวันนี้เพิ่มผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเมื่อวานนี้ โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร (สสจ.สมุทรสาคร) รายงานตัวเลขยอดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เมื่อเวลา 16.00 น. สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 สมุทรสาครระลอกเมษายน 2564

พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ 67 ราย คนไทย 57 ราย ต่างชาติ 10 ราย โดยทั้งหมดพบจากการตรวจในสถานพยาบาล ในจังหวัด 48 ราย นอกจังหวัด 19 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 93,595 ราย 

การดูแลรักษา อยู่ระหว่างการรักษา 471 ราย วันนี้รักษาหายป่วยเพิ่ม 45 ราย อยู่ระหว่างสังเกตอาการ 261 ราย สังเกตอาการ 41,144 ราย รักษาหายป่วย/จำหน่ายแล้ว 91,714 รายไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต เสียชีวิตสะสม 1,149 ราย

สถานประกอบการ โรงงานและเรือนจำ ยังควบคุมได้ดี ไม่มีรายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

ขณะที่รายงานการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้รับวัคซีนยอดสะสม 1,486,644 โดส โดยเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ได้รับการฉีดวัคซีนเพิ่ม 5,685 โดส ประกอบด้วย เข็มที่ 1 จำนวน 2,346 โดส เข็มที่ 2 จำนวน 3,230 โดส และเข็มที่ 3 จำนวน 109 โดส

ยอดสะสมรวมเข็มที่ 1 จำนวน 785,228 โดส เข็มที่สอง 627,205 โดส และเข็มที่ 3 จำนวน 74,211 โดส ตามลำดับ

  โควิดสมุทรสาครวันนี้ ป่วยติดเชื้อใหม่ 67 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม