เปิด 2 จุดฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี มีที่ไหนบ้าง เช็คที่นี่

08 พฤศจิกายน 2564

เช็คพิกัดจุดฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี 2 จุด ทั้งรูปแบบลงทะเบียนด้วยตัวเอง และ วอล์ก อิน ฉีดวัคซีน จะมีพื้นที่ไหน จังหวัดอะไร ตรวจสอบข้อมูลที่นี่

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 "ฐานเศรษฐกิจ"อัพเดทจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 ด้วยวัคซีนทางเลือก"ซิโนฟาร์ม"ฟรี จำนวน 2 จุด ได้แก่ สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี  จ.กาญจนบุรี และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ซึ่งมีทั้งรูปแบบที่ต้องลงทะเบียนแจ้งความจำนงด้วยตนเอง และ แบบวอล์ค อิน ไปรับคิวฉีดได้หน้างาน โดยจะมีรายละเอียด เงื่อนไขอย่างไรบ้างนั้น สามารถตรวจสอบได้ที่นี่

 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี  จ.กาญจนบุรี

  • สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี  เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ประกาศเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี (รอบสุดท้าย) รับจำนวน 700 คน โดยลงทะเบียนด้วยตัวเองตั้งแต่วันนี้ 12 พ.ย. 2564  เวลา 9.00 - 15.00 น. ณ อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (งานดับเพลิง) ด้านหลัง ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ 

 

  • ทั้งนี้ผู้ที่ลงทะเบียนในรอบนี้จะได้รับการฉีดวัคซีนในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 (ช่วงบ่าย)​ณ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

สำหรับเงื่อนไขผู้มีสิทธิลงทะเบียน 

  • มีสัญชาติไทย และอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • เป็นผู้ที่มีรายชื่อตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  • หรือเป็นผู้ที่ทำงาน หรือ พักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (ไม่มีรายชื่อตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขต)
  • ไม่เคยรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาก่อน

หลักฐานในการลงทะเบียน

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ 
  • หนังสือรับรองการพักอาศัยฯ  (รับได้ ณ จุดลงทะเบียน, สแกนคิวอาร์โค้ด)
  • หนังสือรับรองใช้เฉพาะฯ ผู้ที่ไม่มีรายชื่อตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขต โดยให้สมาชิกสภาเทศบาล / อสม. / ประธานชุมชนหรือคณะกรรมการชุมชน เป็นผู้รับรอง


 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ประกาศเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย จ.สุโขทัย 

  • องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย หรือ อบจ.สุโขทัย เปิดวอล์ค อิน  Walk In ฉีดวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มฟรี ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 - 15.00 น. จำนวน 2,000 ราย ณ  อาคารอเนกประสงค์ อบจ.สุโขทัย (ทุ่งทะเลหลวง) ทั้งนี้ในวันฉีดวัคซีนให้นำบัตรประชาชนมาติดต่อเพื่อขอรับการฉีดวัคซีนด้วย

 

สำหรับคุณสมบัติมีดังนี้  
1. มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
2. มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสุโขทัย หรืออาศัยอยู่ภายในจังหวัดสุโขทัย
3. ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน

อบจ.สุโขทัย เปิดวอล์ค อิน  Walk In ฉีดวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มฟรี