กทม.นัดฉีดวัคซีนโควิด พนง.สถานประกอบการ 9 พ.ย.นี้ 

05 พฤศจิกายน 2564

กทม.ไฟเขียวกำหนดฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับผู้ประกอบการ-พนง.สถานประกอบการที่เปิดดำเนินกิจการในพื้นที่ 50 เขตในวันที่ 9 พ.ย. 64 นี้

5 พฤศจิกาย 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตลงพื้นที่สำรวจว่า สถานประกอบการที่เปิดกิจการในพื้นที่ว่า มีใครยังไม่ได้รับวัคซีน หากพบให้แจ้งเข้ารับวัคซีนตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดซึ่งวัคซีนที่ทางกรุงเทพมหานครจะจัดฉีดให้แก่สถานประกอบการ และพนักงานในพื้นที่นั้น เข็มที่ 1 เป็นวัคซีนซิโนแวค เข็มที่ 2 เป็นวัคซีนแอสตร้าเซเนกา

จากกรณีการเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. ที่ผ่านมาประกอบกับมีการผ่อนปรนให้สถานประกอบการบางประเภท กลับมาเปิดกิจการได้โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

สิ่งสำคัญและจำเป็นในการป้องกันโควิด-19 คือ ผู้ประกอบการและพนักงานของสถานประกอบการนั้น ๆ ได้รับวัคซีนครบทุกคน เนื่องจากจะต้องมีการพบปะพูดคุย และให้บริการแก่ผู้ที่มาใช้บริการในสถานบริการ

ที่ประชุมฯ เห็นควรให้กำหนดฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ผู้ประกอบการและพนักงานของสถานประกอบการที่เปิดดำเนินกิจการในพื้นที่ 50 เขต ในวันที่ 9 พ.ย. 64 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง

นอกจากนี้ที่ประชุมได้มีการรายงานผลการตรวจสอบ กำกับติดตามการเปิดสถานที่ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 45) ลงวันที่ 30 ต.ค. 64 ในพื้นที่ 50 เขต ซึ่งจากการลงพื้นที่ของชุดตรวจปฏิบัติการร่วม (เทศกิจสิ่งแวดล้อมพัฒนาชุมชน ร่วมกับตำรวจ และทหาร) ระหว่างวันที่ 1-2 พ.ย. 64 ได้ทำการตรวจสถานที่ทั้งหมด 1,493 แห่ง พบว่า ทุกแห่งให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ด้วยดี แต่ได้มีการตรวจพบสถานประกอบกิจการไม่ปฏิบัติตามประกาศฯ จำนวน 175 แห่ง

อย่างไรก็ดี เบื้องต้นชุดตรวจปฏิบัติการร่วมได้ทำการตักเตือนและแนะนำให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามมาตรการป้องกันโควิด-19 เพื่อร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากยังพบการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศฯ หรือมาตรการป้องกันโควิด-19 ซ้ำ ก็จะมีการดำเนินการตามกฎหมายต่อไป