svasdssvasds

ตม.ปัดฝุ่นอุปกรณ์ เตรียมพร้อมสูงสุด นักท่องเที่ยว 1 พย นี้

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
30 ต.ค. 2564 เวลา 7:13 น. 118

โฆษก สตม. เผย การเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยว 1 พ.ย.2564 เร่งตรวจเช็คอุปกรณ์บันทึกข้อมูล เข้า-ออก ผู้โดยสาร พร้อมกำลังพล เบื้องต้นเปิด 35 ช่องตรวจ ฝั่งตะวันตกสนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมสำรองอีก 14 ช่องตรวจ รับนักท่องเที่ยว 46 ประเทศไม่ต้องกักตัว

พลตำรวจตรีอาชยน ไกรทอง รอง ผบช.สตม ในฐานะโฆษกสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) เปิดเผยว่า ทาง สตม ซึ่งมีหน้าที่ตรวจประทับตรารับบุคคลต่างด้าวเข้าเมือง ได้เตรียมความพร้อมของเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล เข้า-ออก ของผู้โดยสาร สำหรับเรื่องของกำลังพลเจ้าหน้าที่ตรวจประทับลงตราบุคคลเข้าเมืองนั้น เบื่องต้นได้เตรียมความพร้อมไว้ 35 ช่องตรวจในฝั่งตะวันตกของสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งเป็นส่วนที่จะรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่จะเริ่มต้นในวันที่ 1 พย 64 นี้ตามนโยบายของรัฐบาลในการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว 46 ประเทศให้เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัว

ตม.ปัดฝุ่นอุปกรณ์ เตรียมพร้อมสูงสุด นักท่องเที่ยว 1 พย นี้

 

นอกจากนี้ ยังมีการสำรองกำลังเจ้าหน้าที่ไว้อีก 14 ช่องตรวจเตรียมพร้อมที่จะเข้าเสริมทันทีหากเจ้าหน้าที่ชุดแรกไม่เพียงพอ ที่จะเริ่มต้นในวันที่ 1 พย 64 นี้ตามนโยบายของรัฐบาลในการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว 46 ประเทศให้เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัว พร้อมทั้งมีการทดสอบระบบการบันทึกข้อมูลของผู้เดินทางท่องเที่ยวทั้งหมด ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลต้องห้ามเข้าประเทศ บุคคลผู้มีหมายจับ และรวมถึงการเชื่อมต่อข้อมูลกับกรมควบคุมโรค เนื่องจากด่านแรกที่นักท่องเที่ยวต้องเจอก็คือด่านควบคุมโรค มีการตรวจวัด อุณหภูมิร่างกาย ตรวจเอกสารการตรวจโรคโควิด -19 (RT-PCR Test ) จากประเทศต้นทาง มีการตรวจการรับการฉีดวัคซีนครบตามกำหนดหรือไม่รวมทั้งการตรวจว่ามี ประกันสุขภาพมูลค่า 50,000 เหรียญ USD หรือไม่ มีการจองโรงแรมที่เข้าร่วมในโครงการหรือไม่ 

เมื่อผ่านด่านของกรมควบคุมโรคแล้วก็จะมาที่ด่าน ตรวจคนเข้าเมืองที่จะจัดเจ้าหน้าที่ที่มีความพร้อมในการดูแลนักท่องเที่ยวให้เข้าช่องตรวจ ซึ่งจะเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ใช้เวลาไม่เกิน 1-2 นาทีต่อคน เมื่อตรวจประทับลงตราผ่านเข้าเมืองเเล้ว จึงจะไปรับกระเป๋าแล้วเดินออกจากสนามบินไปขึ้นรถรับส่งไปยังโรงแรมที่พัก โดยไม่ต้องกันตัว 14 วัน เมื่อถึงโรงแรมที่พักที่มีการจองมาแล้วล่วงหน้า จะมีการตรวจ โรคโควิด-19 ด้วยวิธี (RT-PCR Test ) และรอผลตรวจ 1 คืน เมื่อผลตรวจเป็นลบ ก็สามารถเดินทางขท่องเที่ยวได้สำหรับผู้ที่เดินทางมาจาก 46 ประเทศตามประกาศของรัฐบาล สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาจาก 46 ประเทศตามประกาศของรัฐบาลสำหรับนักท่องเที่ยวนอกเหนือจาก 46 ประเทศตามที่รัฐบาลกำหนดนั้น ก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการกักตัวตามระเบียบต่อไป

ข้อกังวลสำหรับคนไทยที่เดินทางไปยังประเทศไม่ครบ 21 วันในเขต 46 ประเทศตามประกาศของรัฐบาลนั้น สามารถเดินทางกลับเข้ามายังประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัว  แต่มีเงื่อนไขว่าถ้าคนไทยท่านนั้นเดินทางออกนอกเขต 46 ประเทศ ตามประกาศของรัฐบาล และเดินทางเข้าไปยังเขตประเทศ 46 ประเทศเพื่อเดินทางกลับเข้าประเทศไทยจำเป็นต้องพักอาศัยอยู่ในประเทศเขต 46 ประเทศเกิน 21 วัน ถ้าอยู่ไม่ครบ 21 วัน เมื่อกลับมาถึงประเทศไทยจำเป็นต้องกักตัว 14 วัน

สำหรับ Visa On arrival ( VOA ) การขอวีซ่าท่องเที่ยวหน้าด่าน สำหรับ 17+1 ประเทศนั้น ได้เปิดใช้แล้ว แต่ในทางปฎิบัติไม่สามารถทำได้ เพราะยังไงนักท่องเที่ยวผู้เดินทางยังคงต้องติดต่อ สถานทูตหรือ กงศุล เพื่อขอ COE เนื่องจากการเดินทางเข้าประเทศในช่วงนี้ ยังต้องมีเอกสารอื่นๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว นอกเหนือจากวีซ่า เข้าเมืองปกติ และขอให้ติดตามประกาศของกระทรวงการต่างประเทศและรัฐบาลที่จะประการ ลดหรือเพิ่มเงื่อนไขการเข้าเมืองต่อไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง