วอล์คอินฉีดวัคซีนโควิดฟรี รพ.ปากเกร็ด ให้บริการ 1,000 คน 1 พ.ย.นี้

31 ตุลาคม 2564

โรงพยาบาลปากเกร็ด นนทบุรี ประกาศเปิดวอล์คอินฉีดวัคซีนโควิดฟรี ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ จำนวน 1,000 คน ในวันที่ 1 พ.ย.นี้ เช็คเลย

ข่าวดี! สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ประกาศเชิญชวนประชาชนทั้งชาวไทยและต่างชาติที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ที่ โรงพยาบาลปากเกร็ดโดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า ดังนี้ 

โรงพยาบาลปากเกร็ด เปิดวอล์คอิน (Walk In) ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับผู้มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ทั้งคนไทยและต่างชาติ มีรายละเอียด ดังนี้

  • วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 1,000 คน
  • วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 1,000 คน
  • วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 1,000 คน 

เอกสารที่ต้องเตรียมมาด้วย

  • กรณีสัญชาติไทย ให้นำบัตรประชาชน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน 
  • กรณีชาวต่างชาติ ให้นำ Passport หรือบัตรยืนยันตัวตนพร้อมสำเนา

สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด : โรงพยาบาลปากเกร็ด ถนน 345 ติดต่อบริเวณ ชั้น 1 เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.