ประกันรายได้เกษตรกรข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เช็คเงื่อนไข ระยะเวลาโครงการที่นี่

25 ต.ค. 2564 เวลา 12:45 น. 2.7k

ตรวจสอบเงื่อนไข "ประกันรายได้เกษตรกร" ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พร้อมเช็คมาตรการคู่ขนาน 2 โครงการ จะมีอะไรบ้างนั้น ตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดที่นี่

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ไฟเขียวอนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรและมาตรการคู่ขนานรักษาเสถียรภาพราคา พืช 3 ชนิด ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2564/65 วงเงินรวม  2.7 หมื่นล้านบาท ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ โดยจะดูแลเกษตรกรครอบคลุมกว่า 5.66 ล้านครัวเรือน ทั้งนี้การประกันรายได้เกษตรกรทั้ง 3 โครงการ ใช้งบประมาณรวม 2.2 หมื่นล้านบาท 

 

วันนี้"ฐานเศรษฐกิจ" ได้รวบรวมรายข้อมูล โดยเฉพาะโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเกษตรกรสามารถตรวจสอบ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ทั้งหมด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2564/65 

 • วงเงิน 1,863 ล้านบาท 
 • ดูแลเกษตรกรได้ครอบคลุมกว่า 4.52 แสนราย
 • ประกันราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ชนิดเมล็ด ณ ความชื้นร้อยละ 14.5 ในราคา 8.5 บาทต่อกิโลกรัม 
 • ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ และไม่ซ้ำแปลง
 • ต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กับกรมส่งเสริมการเกษตร ที่แจ้งเพาะปลูกระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 - 31 พฤษภาคม 2565 (ยกเว้น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่แจ้งขึ้นทะเบียนเพาะปลูกเพื่อผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ จะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้)
 • โดยใช้เงินทุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และรัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ย และค่าบริหารจัดการให้กับ ธ.ก.ส. 
 • ระยะเวลาโครงการเริ่มตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564 - 30 เมษายน 2566

นอกจากนั้นแล้วยังมีการคู่ขนาน 2 โครงการ ประกอบด้วย

 

1.โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสถาบันเกษตรกร ปี 2564/65 วงเงินรวม 1,030 ล้านบาท แบ่งเป็น

 • วงเงินสินเชื่อ 1,000 ล้านบาท 
 • วงเงินจ่ายขาด 30 ล้านบาท

 

2.โครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อก ปี 2564/65 วงเงินรวม 1,515 ล้านบาท แบ่งเป็น

 • วงสินเชื่อ 1,500 ล้านบาท 
 • วงเงินจ่ายขาด 15 ล้านบาท
   

แท็กที่เกี่ยวข้อง