โควิดชลบุรี ติดเชื้อรายใหม่ 295 ราย เสียชีวิต 2 รายไม่พบประวัติรับวัคซีน

25 ต.ค. 2564 | 00:12 น.

โควิดชลบุรี วันนี้ ( 25 ต.ค.) ยอดติดเชื้อรายใหม่ลดลงต่อเนื่อง พบเพิ่ม 295 ราย รักษาหายสะสม 92,525 ราย กำลังรักษาเหลือ 6,017 ราย ขณะที่เสียชีวิตสะสมเฉียด 700 ราย

25 ตุลาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (สสจ.ชลบุรี ) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำวัน วันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 295 ราย ป่วยสะสม 99,241 ราย รักษาหายเพิ่ม 476 ราย รักษาหายสะสม 92,525 ราย กำลังรักษา 6,017 ราย เสียชีวิตวันนี้ 2 ราย เสียชีวิตสะสม 699 ราย 

รายละเอียดการติดเชื้อโควิด-19

1. สถานประกอบการและมีที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 18 ราย สะสม 4,272 ราย และจังหวัดอื่นๆรวมสะสม 1,726 ราย

2. Cluster แคมป์ก่อสร้าง บริษัท ไร่โกทอง คอนสตรัคชั่น  แอนด์เซอร์วิส จำกัด อ.ศรีราชา 6 ราย สะสม 14 ราย

3. Cluster บริษัท ชอง อิล (ไทยแลนด์) จำกัด อ.ศรีราชา 5  ราย สะสม 31 ราย

4. Cluster บริษัท จี.เอ็ม.ที อินโนเวชั่น จำกัด อ.เมืองชลบุรี 6  ราย สะสม 6 ราย

5. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 11 ราย 

6. บุคลากรทางการแพทย์ 4 ราย

7. ให้ประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต่างจังหวัด 
     7.1 จังหวัดระยอง 4 ราย
     7.2 จังหวัดสมุทรปราการ 1 ราย

8. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
    8.1 ในครอบครัว 109 ราย
    8.2 จากสถานที่ทำงาน 52 ราย
    8.3 บุคคลใกล้ชิด 9 ราย
    8.4 ร่วมวงสังสรรค์ 2 ราย

9. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 20 ราย 

10. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 48 ราย

โควิดชลบุรี ติดเชื้อรายใหม่ 295 ราย เสียชีวิต 2 รายไม่พบประวัติรับวัคซีน
 

รายละเอียดผู้เสียชีวิตจากโควิด-19

ขณะนี้ยังคงมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัว และเป็นผู้ที่ไม่ฉีดวัคซีน 

ผู้เสียชีวิตรายใหม่ทั้ง 2 รายของวันนี้ เป็นผู้สัมผัสในครอบครัวของผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้า มีปัจจัยเสี่ยงร่วมที่ทำให้ความรุนแรงของโรคที่นำไปสู่การเสียชีวิต คือ เป็นผู้สูงอายุ และมีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคมะเร็ง และทั้งสองรายไม่พบประวัติการรับวัคซีน ดังนั้น การฉีดวัคซีนจะช่วยป้องกันไม่ให้ป่วยหนัก ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรังควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เนื่องจากบุคคลกลุ่มนี้มีอัตราป่วยหนักหรือเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 มากกว่ากลุ่มอื่น