จุดฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 3 Booster Dose เดือนตุลาคม 2564 เช็คเลย

25 ต.ค. 2564 | 00:00 น.

รวมจุดฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 Booster Dose ตั้งแต่วันที่ 25-31 ตุลาคม 64 มีที่ไหน จังหวัดใดเปิดลงทะเบียน-ให้วอล์คอินฉีดวัคซีนได้ สรุปไว้ให้ที่นี่เช็คเลย   

ประเทศไทยเตรียมพร้อมเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวในบางจังหวัด บางพื้นที่ในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ หลายพื้นที่เร่งระดมฉีดวัคซีนโควิดให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง รวมถึงการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 หรือ Booster dose กันแล้ว 

ฐานเศรษฐกิจ รวบรวมข้อมูลมาไว้ให้บางส่วนเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจหรือกำลังมองหาจุดตรวจในพื้นที่หรือในจังหวัดที่ตนเองพำนักอาศัยอยู่ที่นี่อาจมีคำตอบให้กับท่าน   

1.ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ 

เตรียมฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 3 วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (Astrazeneca) สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนซิโนแวค (Sinovac) ครบ 2 เข็มแล้ว กำหนดเริ่มฉีดในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยสามารถเริ่มลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนผ่าน 4 ค่ายมือถือ ซึ่งประกอบด้วย AIS , DTAC , TRUE และ NT สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

เงื่อนไข-คุณสมบัติ

 • เฉพาะผู้ที่ผู้ที่เคยได้รับวัคซีน Sinovac ครบ 2 เข็มจากศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เท่านั้น
 • ยังไม่ได้รับ SMS แจ้งวันนัดฉีด AstraZeneca เข็มที่ 3 (Booster dose)
 • ยังไม่เคยได้รับเข็ม 3 จากที่ใด

ทั้งนี้ เพื่อให้ศูนย์ฯได้ประสานวันนัดฉีดให้กับท่านต่อไป หากได้รับ SMS แจ้งยืนยันแล้ว โปรดมาตรงตามวันและเวลานัดนัดฉีดเข็มที่ 3 โดยสามารถกรอกข้อมูล ตามแบบฟอร์ม ดังนี้

 แบบแจ้งข้อมูลเพื่อรับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster dose) สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีน Sinovac ครบ 2 เข็ม (สูตร SS) จากศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ และ ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อและวันนัดได้ที่ แอพพลิเคชั่น Vaccine บางซื่อ

Google play :https://play.google.com/store/apps/details...

OS : https://apps.apple.com/.../vaccine-%E0%B8%9A.../id1568225340

สำหรับท่านที่รับวัคซีน sinovac จากที่อื่นโปรดจองฉีดผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือในวันที่ 28 ตุลาคม 2564

จุดฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 3 Booster Dose เดือนตุลาคม 2564 เช็คเลย

2.โรงพยาบาลนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศโรงพยาบาลนางรอง เรื่อง Walk-in การรับวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 1 และเข็มที่ 3 ขอเชิญประชาชนชาวนางรองเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 และเข็มที่ 3 (Booster) สำหรับผู้ที่รับวัคซีน Sinovac เข็ม 1 และเข็ม 2 รวม 2 วัน ดังนี้

ในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 และ วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. – 13.00 น. ณ โดมอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองนางรอง เปิดรับฉีดวัคซีนวันละ 1,000 คน รวม 2,000 คน

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อเข้ารับบริการ

 • บัตรประตัวประชาชนและสำเนาบัตรประชาชน
 • กรณีฉีดกระตุ้นเข็ม 3 ให้นำหลักฐานการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ อาทิ รูปถ่ายหรือใบรับรอง

 

จุดฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 3 Booster Dose เดือนตุลาคม 2564 เช็คเลย

3.จังหวัดชลบุรี รวม 7 แห่ง 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (สสจ.ชลบุรี) แจ้งข้อมูลโรงพยาบาลที่เปิดให้บริการ Walk in เข็ม 1 Sinovac และ เข็ม 3 (AstraZeneca) ที่โรงพยาบาลเดิมที่เคยได้รับเข็ม 2  ดังนี้ 

โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10

 • วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เปิดวอล์คอิน เข็ม 3 AstraZeneca ณ รพ.สัตหีบ กม.10 ตั้งแต่เวลา 8.00-15.00 น.

โรงพยาบาลพานทอง 

 • วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เปิดวอล์คอิน เข็ม 3 AsterZeneca ณ โดมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลพานทอง ตั้งแต่เวลา 7.00-12.00 น. 

โรงพยาบาลบ่อทอง

 • วันที่ 25,26 และ 29 ตุลาคม 2564 เปิดวอล์คอิน เข็ม 3 AsterZeneca ตั้งแต่เวลา 8.00-12.00 น.

โรงพยาบาลแหลมฉบัง

 • วันที่ 28-29 ตุลาคม 2564 เปิดวอล์คอิน เข็ม 3 AstraZeneca ณ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม ตั้งแต่เวลา 8.00-15.00 น. 

โรงพยาบาลบางละมุง

 • วันที่ 25,27 และ 28 ตุลาคม 2564 เปิดวอล์คอินเข็ม 3 AstraZeneca ณ สนามกีฬาในร่ม ซอยชัยพฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 8.00-15.00 น.

โรงพยาบาลบ้านบึง

 • วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เปิดวอล์คอินเข็ม 3 AstraZeneca ตั้งแต่เวลา 8.00-12.00 น.

โรงพยาบาลเกาะจันทร์

 • วันที่ 1 และ 3 พฤศจิกายน 2564 เปิดวอล์คอินเข็ม 3 AstraZeneca ตั้งแต่เวลา 8.00-12.00 น.

จุดฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 3 Booster Dose เดือนตุลาคม 2564 เช็คเลย

จุดฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 3 Booster Dose เดือนตุลาคม 2564 เช็คเลย