โควิดวันนี้ ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 66 ราย พบอายุเกิน 60 ปี 50 ราย

22 ต.ค. 2564 เวลา 7:02 น. 74

ข่าวโควิดวันนี้ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9,810 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 66 ราย อยู่ในภาคใต้ 25 ราย พบเป็นกลุ่ม 607 ผู้อายุเกิน 60 ปี 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง รวมกันถึง 94% โดยเป็นผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 50 ราย

ข่าวโควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9,810 ราย แยกรายละเอียด ดังนี้

  • ผู้ติดเชื้อในประเทศจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 9,001 ราย
  • จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 679 ราย 
  • จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 120 ราย
  • ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 10 ราย

โควิดวันนี้ ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 66 ราย พบอายุเกิน 60 ปี 50 ราย

สำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศตั้งแต่ต้นปี 63 มีจำนวน 1,831,389 ราย ผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ 102,317 ราย ผู้ป่วยรักษาหายสะสม(ตั้งแต่ปี 63) 1,710,447 ราย เพิ่มขึ้น 10,513 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 66 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม 18,531 ราย

รายละเอียดผู้เสียชีวิตของประเทศไทย วันที่ 22 ตุลาคม 2564 จำนวน 66 ราย แยกเป็นชาย 31 ราย หญิง 35 ราย ค่ากลางอายุ 72 ปี(39-100 ปี) อยู่ในกรุงเทพฯ 10 ราย ภาคใต้ 25 ราย เป็นกลุ่ม 607 รวมกันถึง 94% แยกเป็นผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 50 ราย คิดเป็น 76%  7 กลุ่มโรคเรื้อรัง 12 ราย คิดเป็น 18%  


โรคประจำตัว/ปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค 

  • ความดันโลหิตสูง (36) 
  • เบาหวาน (22) 
  • ไขมันในเลือดสูง (16)
  • อ้วน (10)
  • โรคไต (10) 
  • ติดเตียง (3)

ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรควิด-19

ติดเชื้อในพื้นที่ 65 : คนรู้จัก 41 ราย  ,ครอบครัว 7 ราย, อาศัยในพื้นที่ระบาด 17 ราย อาชีพเสี่ยง 0 ราย

แท็กที่เกี่ยวข้อง